Om föreningen

Firma: Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro
Org nummer: 775000-0155

 

Stadgar och tidigare årsredovisningar

Föreningens stadgar samt årsredovisningar för de senaste åren finns som separata PDF-dokument i botten på denna sida.

 

Fastigheter

Brf Egen Härd i Örebro är ägare till tre fastigheter:

Maskrosen 15 (Tegelgatan - Hertig Karls allé - Karlslundsgatan)
Råbocken 2 &13 (Akensgatan - Rådmansgatan)
Råbocken 16 (Mogatan - Nygatan)

Dessutom är man delägare i två samfälligheter (Maskrosen och Råbocken) som äger och förvaltar befintliga källsorteringshus.

Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet.

Lägenhetsfördelning

Föreningen har totalt 118 st bostadsrätter fördelade på 1 st affärslokal och 117 st bostadslägenheter. Samtliga lägenheter utom en är upplåtna som bostadsrätt. En lägenhet ägs av föreningen och hyrs ut till hyresgäst. Affärslokalen finns på Hertig Karls allé, Maskrosen 15.

Den totala boytan är 8 298,5 m² och fördelas på våra tre fastigheter enligt följande:

Maskrosen 15: 2 628,4 m²
Råbocken 2 & 13: 3 008,8 m²
Råbocken 16: 2 661,3 m²

Lokaler

I samtliga fastigheter finns källare innehållande tvättstuga, torkrum, förrådsutrymmen och cykelrum. På Akensgatan och Hertig Karls allé finns hobbylokaler. I samtliga fastigheter finns stora vindar med separata förrådsutrymmen till alla lägenheter

Föreningen har möteslokal i Maskrosen 15

Samtliga lägenheter utom en är upplåtna som bostadsrätt.

En lägenhet ägs av föreningen och hyrs ut till hyresgäst.

En av bostadsrätterna i fastigheten Maskrosen 15 används som affärslokal.

Hiss saknas i samtliga fastigheter.

Fastigheterna stambyttes mellan 1993-1995.

Bredband, telefon och TV

Fastigheterna har bredband via eget fibernät. Idag ingår bredband 100/100 Mbit inkl IP-telefoni från Telenor i månadsavgiften.

Idag ingår inga kanalpaket i månadsavgiften. Markbundna TV-kanaler finns via antennuttaget alternativt kanaler via bredbandet och Telenor mot extra avgift.

Försäkring

Fastigheterna är försäkrade genom Länsförsäkringar. Ett så kallat bostadsrättstillägg för respektive lägenhet ingår i månadsavgiften och behöver således inte tecknas individuellt av varje medlem.

Observera! För att bostadsrättstillägget ska gälla krävs att du har tecknat en egen hemförsäkring.

I försäkringen ingår skydd mot skadedjur. Det är kostnadsfritt för föreningens medlemmar att utnyttja detta vid behov.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrningar för 6 månader åt gången upp till maximalt 1 år. Uthyrningar under längre perioder än 1 år är dock något som föreningen vill undvika. Ansökningar om längre perioder kommer därför att nekas såvida det inte föreligger synnerliga skäl.

När föräldrar går in som delägare i barnens boende är det viktigt att tänka på att samtliga andelsägare i bostadsrätten har skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Skyldigheterna omfattar exempelvis betalning av årsavgiften och att hålla lägenheten i gott skick. Detta medför att en förälder som står som andelsägare till bostadsrätten även har del i ansvaret för om man gör otillåtna förändringar i lägenheten eller har högljudda fester så att grannarna blir störda. Hur stor andel varje delägare äger har ingen juridisk betydelse för ansvaret gentemot bostadsrättsföreningen.

Det är helt upp till bostadsrättsföreningens styrelse att säga ja eller nej till delat ägande mellan föräldrar och vuxna barn. Hos Egen Härd ska det vuxna barnet äga minst 10% av bostadsrätten. Det gäller varje gång som det sker en ändring av ägandeförhållandena. Den som vill köpa en bostadsrätt åt sina barn och har tanken att yngre syskon ska kunna överta de äldre syskonens andel på sikt behöver tänka på att bostadsrättsföreningen kan säga nej till medlemskapet och därmed förändringen av ägandet.

Föräldrarna som välja att själva köpa bostadsrätten utan delat ägande med sitt vuxna barn ska ansöka om en andrahandsuthyrning till Egen Härds styrelse. Det räknas som en andrahandsupplåtelse även om barnet inte betalar hyra. Andrahandsupplåtelse innebär att någon annan än bostadsrättsinnehavren självständigt nyttjar lägenheten. Om planen är att göra på detta vis är det viktigt att tänka på att bostadsrättsföreningen inte har skyldighet att bevilja andrahandsuthyrning. Se inte detta som en permanent lösning. 

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Nycklar

Nyckelhantering av lägenhetsnycklar hanteras av Axet lås & larm. I samband med överlåtelse ska säljaren lämna samtliga nycklar till Axet lås & larm. De kvitteras sedan ut av inflyttande medlem. Saknas nycklar i samband med överlåtelse är det det säljaren som svarar för kostnaden för nytt lås eller för att framställa nya nycklar.  

Parkering

Föreningen äger ett antal parkeringsplatser som hyrs ut till dess medlemmar. Det är separat kölista till parkeringsplatserna, kölistan sköts av respektive vicevärd. En parkeringsplats som idag hyrs av en lägenhetsinnehavare kan således inte förväntas följa med lägenheten vid ett kommande ägarbyte per automatik.

På Maskrosen 15 finns parkeringsplatser med motorvärmare på innergården.

På Råbocken finns parkeringsplatser med motorvärmare på innergården samt dessutom ett fåtal platser med carport.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

 

Bifogade filer