Välkommen

Bostadsrättsföreningen Eken 14 äger och förvaltar fastigheten på Erik Dahlbergsgatan 24 på Nedre Gärdet i Stockholm. Föreningen bildades 1934 och har 31 lägenheter upplåtna med bostadsrätt samt två hyreslokaler.

Fastigheten uppfördes 1934 och tillhör kvarteret Taptot som består av klassiska flerfamiljshus i funkisstil. Arkitekt Thure W. Löfgren. 

Fastigheten Taptot 3 är grönklassad i Stockholms Stadsmuseums klassificering av innerstadsfastigheter. Grön klassning innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Fastigheten är belägen i Stockholms kommun, Oscars församling.