Mäklarinformation

Storlek
Föreningen har 60 medlemmar och 2 hyresbostäder, sammanlagt 62 bostäder. Föreningen hyr ut 4 lokaler i 1:an i souterrängplan mot Allhelgonagatan. Alla lokaler är uthyrda. Föreningen är en s k äkta bostadsrättsförening.

Bredband
Fastigheten har fiberbredband och föreningen anlitar Bahnhof som leverantör av bredband. Bredband med hastigheten 1000 Mbps ingår i månadsavgiften.

Hiss
Fastigheten har 3 hissar, en för varje trapphus.

Teknisk status
Fastigheterna (2 st.) byggdes 1930-32. År 1989 gjordes en total ombyggnad och renovering i regi av dåvarande ägare Familjebostäder. Lägenheter slogs samman, hissar installerades, nya badrum och kök byggdes, stammar och elstigare byttes, 4 vindsvåningar byggdes i 3:an.

Föreningen har genomfört fem stora projekt. 2006-07 byggdes 3 vindsvåningar i 1:an, 2006 byttes all tvättutrustning ut, 2008 totalrenoverades trädgården och 2009 återställdes alla trapphusen  i "20-tals"-skick. Fönster- och fasadrenovering har genomförts under år 2017. Hissen i 1:an renoverades under 2021. Under 2023 kommer renoveras undercentral fjärrvärme.

Lokaler
Det finns 3 tvättstugor. Soprum finns med full sopsortering. Lägenhetsförråd finns alla i källaren. Allt kan nås med hiss. Cykelgarage finns med direktutgång till Dalslandsgatan. Inga gemensamhetslokaler finns i övrigt.

Tomträtt
Bostadsrättsföreningen har två tomträttsavtal. Ett är omförhandlat och löper i 10 år från januari 2023. Den årliga avgälden är 667 500 kronor och är nedsatt de första fyra åren med respektive 27%, 20%, 13% och 7%. Den andra avgälden är 234 200 kronor och avtalet löper ut under 2026.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Delat ägande
Den som bor i lägenheten (medlem i föreningen) ska minst äga 10% av lägenheten.

Ekonomisk förvaltare
Föreningen anlitar Viredo AB, 08-55516060 som administratör och ekonomisk förvaltare.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via mail halvmilen67@gmail.com.

Överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av prisbasbelopp, uttag av pantbrev 1 procent av av prisbasbelopp och betalas av köparen direkt till den ekonomiska förvaltaren Viredo AB.

Medlemskapsansökan
Överlåtelsehandlingarna och medlemskapsansökan skickas till brf@viredo.se.