Välkommen

SoKo Samfällighetsförening förvaltar 2st gemensamhetsanläggningar i Nya Hovås. Skintebo GA58 och Skintebo GA59.

Skintebo GA58
Gårdsanläggningen
Gemensamhetsanläggningen består av grönytor med tillhörande anläggningar inom kvarteret.

Skintebo GA59
Prismagaraget (parkeringsanläggning med ca 147 p-platser, vara ca 72 st tas i drift i juni-2021)
Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage inklusive ramper och garageportar. Parkeringsanläggningen sköts och driftas av APCOA