Välkommen

SoKo Samfällighetsförening förvaltar 2st gemensamhetsanläggningar i Nya Hovås. Skintebo GA58 och Skintebo GA59.

Skintebo GA58
Gårdsanläggningen
Gemensamhetsanläggningen består av grönytor med tillhörande anläggningar inom kvarteret.

Skintebo GA59
Prismagaraget (parkeringsanläggning med ca 148 p-platser)
Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage inklusive ramper och garageportar. Parkeringsanläggningen sköts och driftas av APCOA
För att anmäla intresse för p-plats så kontaktar man = APCOAS HEMSIDA
(för att erhålla lösenord, skickar man e-post till SoKo SF och meddelar namn förening mm)
Avgifter enligt nedan:
- Vanlig p-plats i garaget: 1 500 kr/mån
- EL-laddplats i garaget: 1 680 kr/mån (garaget innehåller hela 67st EL-laddplatser numera)
- Avgift EL-laddning: 3,00 kr/kWh
- MC-plats: 450 kr/mån (inkl. låsögla på vissa platser)