Välkommen

SoKo Samfällighetsförening förvaltar 2st gemensamhetsanläggningar i Nya Hovås. Skintebo GA58 och Skintebo GA59.

Skintebo GA58
Gårdsanläggningen
Gemensamhetsanläggningen består av grönytor med tillhörande anläggningar inom kvarteret.

Skintebo GA59
SoKo Garaget (parkeringsanläggning)
Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage inklusive ramper och garageportar.