Styrelse

Styrelsen i SoKo Samfällighetsförening består av (sedan årsstämman 8/6-2023):
Vid kontakt: Ta detta med er egen förenings representant

Ordförande:  Hans Forseström, Brf Hovås Tak
Ledamot:      Karl Malmqvist, Brf Galleriet
Ledamot:      Lucas Scheuer, Brf Urbani
Suppleant:    Eva Hasselström, Brf Hovås Tak
Suppleant:    Eva Svärd Wänt, Brf Galleriet
Suppleant:   Johan Wennerlöf, Brf Urbani

Kontakt med föreningen görs via e-post: soko.sf@outlook.com eller med er egen förenings representant.

Bifogade filer