GA:59 Prismagaraget

Prismaaraget (parkeringsanläggning)
Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage med ca 148 p-platser för bilar samt ett antal MC-parkeringar med extra låsögla, inklusive ramper och garageportar.
Parkeringsanläggningen sköts och driftas av APCOA
I anläggningen ingår följande: 

  • Väg för in- och utfart från Hedtångsvägen.
  • Garagets byggnadskonstruktioner såsom ytterväggar, pelare, tak bjälklag, bottenplatta och andra konstruktioner markerat med rött på bilaga 2 till ÖK. Gårds bjälklag till och med tät-, värmeisolerings- och skyddsskikt mot ovan liggande gårdsplan (garagets tak). Under samt intill byggnader avgränsas garaget av ytskikt i tak, väggar och pelare, byggnadsdelarna hör till fastigheten.
  • Garageportar med tillhörande installationer inkl. passersystem.
  • Dörrar (inkl. lås,. och öppningssystem såsom armbågskontakter och passersystem) som avskiljer parkeringsutrymmet och Hedtångsvägen.
  • Till parkeringsutrymmet tillhörande anordningar såsom informations- och hänvisningsskyltar samt påkörningsskydd.
  • Utvändiga fasader på anläggningen.
  • Ventilationssystem med frånluftsfläktar och av- och tilluftsgaller inklusive fläktarnas elförbrukning.
  • Brandskyddssystem och brandgasevakuering bestående av brandgasfläktar och brandskyddsinstallationer såsom brandlarm och rökdetektorer.
  • El-central inklusive belysning och laddstolpar för motorfordon med tillhörande ledningar till och med undermätare som försörjer garageanläggningen. Laddstationerna ska ha individuella mätare så att elförbrukning endast belastar användaren.
  • Utöver ovanstående anläggningar ingår sådana anordningar som krävs för att samtliga delar ska fungera, såsom kablar för elförsörjning och kanaler för ventilation

För att anmäla intresse för p-plats så kontaktar man = APCOAS HEMSIDA
(för att erhålla lösenord, skickar man e-post till SoKo SF och meddelar namn förening mm)
Avgifter enligt nedan:
- Vanlig p-plats i garaget: 1 500 kr/mån
- EL-laddplats i garaget: 1 680 kr/mån (garaget innehåller hela 67st EL-laddplatser numera)
- Avgift EL-laddning: 3,00 kr/kWh
- MC-plats: 450 kr/mån (inkl. låsögla på vissa platser)

Bifogade filer