Välkommen

Välkommen till BRF Stigmannen!

Stigmannen bildades 2005 och är en förening med 32 lägenheter fördelade på ett bostadshus med 24 lägenheter samt 8 radhus. Området inramas av gräsmattor med rosenbuskar, lekplats samt en mindre skogsglänta med träd. Inom området finns separata cykel-mopedrum, trädgårdsförråd samt soprum där vi källsorterar våra sopor som sedan hämtas av SRV återvinning.