Styrelse

Bostadsrättsföreningen Stigmannen

Kontakt styrelsen
styrelsen@brfstigmannen.se


Ledamot/Ordförande, Ekonomi
Parkering, Nycklar
Henrik Jonsson

Ledamot/Sekreterare, Ekonomi
Camilla Skoog

Ledamot
Milos Cerovac

Ledamot
Nour Reda

Ledamot
Kjell Hörnfeldt

Suppleant/IT
Lars Runezon


Valberedningen

Kontaktas via Brf Stigmannen, Stigmansvägen 10B (brevlådan)

_______________________________________________


Elnätsansvarig
Infometric/Fastum

Renhållning, Trappstädning
Juringe Lokalvård AB

  Ekonomisk förvaltare, medlemsansökningar och
  frågor runt pantsättningar

  Fastum AB
  Råsundavägen 18
  Box 3118, 169 03 Solna
  Tel: 08-50 60 47 98
  E-post: sabina.rubinstein@fastum.se
  www.fastum.se

  Postadress
  Stigmansvägen 10B
  141 74 Segeltorp