Styrelse

Bostadsrättsföreningen Stigmannen

Stigmansvägen 10B
141 74 Segeltorp

Kontakt styrelsen

styrelsen@brfstigmannen.se

Ordförande
Henrik Jonsson

Sekreterare
Basam Kalka

Ekonomi
Yaran Mirza
Henrik Jonsson

Elnätsansvarig

Infometric/Fastum

Renhållning, Trappstädning
Juringe Lokalvård AB

Parkering
Basam Kalka

Nycklar
Henrik Jonsson 070 24 34 269


  Ekonomisk förvaltare, medlemsansökningar och
  frågor runt pantsättningar

  Fastum AB
  Råsundavägen 18
  Box 3118, 169 03 Solna
  Tel: 08-50 60 47 98
  E-post: sabina.rubinstein@fastum.se
  www.fastum.se


  Valberedningen
  Kontaktas via Brf Stigmannen, Stigmansv. 10B (brevlådan)