Ordningsregler och viktig information

Här nedan hittar du viktig information gällande Brf Stigmannen.

- Förhållningsregler

- Sophantering

- Regler för renovering

- Skötsel av köksfläktar/Ventilationen

- Filterbyte på tilluftsventiler

- Info uppställning av trapphusdörrar.

- Information om El-ansvar för Bostadsrättsinnehavare.

 

Bifogade filer