Du och föreningen

Att bo i en bostadsrättsförening är speciellt. Som medlem i bostadsrättsföreningen är du delägare med såväl rättigheter som skyldigheter. 

Medlemsinflytande
I en bostadsrättförening har du som medlem rätt att delta i och påverka verksamheten. Det innebär att styrelsen har ett ansvar för att ge dig tillgång till bra information fortlöpande. Du ska kunna följa verksamheten, få möjlighet att komma med synpunkter och påverka. Som medlem ska du uppleva att du får information om ekonomi, skötselfrågor, planerat underhåll m m.

Du får inflytande genom:
• att delta på föreningsstämmor
• att skriva förslag/motioner (se mer under Motioner nedan)
• att engagera dig i föreningsarbetet.

Läs mer om föreningsstämman i Stadgarna som du hittar tillsammans med det senaste protokollet under Mäklarinformation

Medlemsansvar och skyldigheter
Som medlem i bostadsrättsföreningen har du omfattande ansvar och skyldigheter för:
skötsel och underhåll av din lägenhet
• att du inte uppträder störande för dina grannar, det gäller även besökare till dig
att avgiften betalas till föreningens konto sista vardagen före månadsskiftet (Information om anmälan till autogiro finns under Bifogade filer till höger. Läs mer under "Medlemsavgift" nedan.)
säkerhet kring din lägenhet (du behöver ha brandvarnare och en tilläggsförsäkring för bostadsrätt i din hemförsäkring)
• att skaffa styrelsen tillstånd vid uthyrning av lägenheten i andra hand (blanketter finns under Bifogade filer till höger)
• att hålla dig informerad om vad som är på gång inom föreningen
• att följa föreningens beslutade ordningsregler (läs mer under Grannsämja och trivsel)
• att skaffa styrelsens tillstånd när du vill göra åtgärder i din lägenhet som inte är bara målning, tapetsering m m (läs mer under Grannsämja och trivsel)

I dokumentet "Att tänka på när du flyttar in i eller ut ur föreningen", som du hittar till höger under "Bifogade filer" har vi samlat några praktiska saker du bör komma ihåg vid flytt.

Allt ska fungera
Du ska som medlem ha en fungerande standardutrustning för lägenheten och gemensamma utrymmen. Det kan handla om värme, varmvatten, el, tvättstuga, hissar och ventilation.
När du kontaktar vår förvaltare Storholmen eller styrelsen ska du få svar och åtgärd inom rimlig tid utifrån din fråga. Allt är viktigt, men kanske inte dagsviktigt. Du kan alltid göra en felanmälan till Storholmen.

Medlemsavgift
Föreningens löpande kostnader ska täckas av medlemarnas årssavgifter och hyror. Det är därför viktigt att du betalar avgift och hyra i tid. Föreningens ekonomi sköts av Storholmen och det är dit du vänder dig med frågor kring avgifter och hyra. Via dem kan du även skaffa autogiro så att dina betalningar görs smidigt och i tid. Blankett för autogiroanmälan finns ovan till höger under "Bifogade filer". Finns även möjlighet att få Efaktura görs via din bank. Storholmen når du på 0771-786 746 eller http://storholmendirekt.se/reports/new
Om du mot förmodan skulle vara sen att betala så skickas det inte ut några påminnelser utan det går direkt till inkasso. Att inte betala i tid upprepade gånger kan i förlängningen göra att man mister sitt hyreskontrakt eller medlemskap.

Pantsättning
Om du ska belåna din lägenhet behöver du kontakta Storholmen som administrerar vårt lägenhets och pantsättningsregister. Du når dem på 0771-786 746 eller http://storholmendirekt.se/reports/new 

Handlingarna ska skickas till:

Storholmen Förvaltning AB/432
Box 56012
102 17 Stockholm

Motioner
Motioner är medlemsförslag som behandlas och beslutas på föreningsstämman. Senast den 30 april ska styrelsen ha fått förslag/motioner för att kunna behandla dem innan stämman. Tänk alltid på att förslaget/motionen ska adresseras till föreningsstämman och att den ska vara undertecknad och ha en avsändare.

Engagera dig!
För att vår förening ska fungera och bli så bra som möjligt att kan du bidra med det du kan. Kanske är det att delta på gemensamma städdagar eller att engagera dig i kommande utvecklingsprojekt? Vill du engagera dig eller har en specialkompetens som kan vara till nytta för föreningen så kontakta styrelsen.

Bifogade filer