Våra hus och din lägenhet

Som medlem i vår förening har du dels ansvar för din egen lägenhet, men också ett delat ansvar för våra fastigheter och stödsystem som sophantering och ventiltation. Inte minst gäller det om du går i renoveringstankar. Här skriver vi om praktiska saker som rör gemensam skötsel och vad som gäller för skötsel av din egen lägenhet.

Passersystem

Portrenoveringen 2014 innebar att vi installerade ett nytt passersystem. Basen i systemet är s k passerbrickor som låser upp porten när de läggs mot koddosan. Det finns även portkod. Brickor gäller dygnet runt - portkoden 06-21. Dessutom kan du alltid låsa upp dörrarna med portnycklarna. Var sparsam med att lämna ut koden till vem som helst. Använd portbrickan.

Ingång från gården där gäller endast Portbricka eller nyckel - EJ KOD.

Varje lägenhet har fått minst två passerbrickor som beskostats av föreningen. Tilläggsbeställningar kan göras hos Storholmen mot en kostnad. Lättast beställer du extrabrickor genom att mejla lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavarens namn och antalet extrabrickor du vill beställa. Mejla till direct@dwoqdirect.se.

För att kunna programmera porttelefonsystemet behöver du uppge vilket telefonnummer som samtal från porttelefonen ska kopplas till. Du kan ange ett fast telefonnummer eller nummer till mobiltelefon. Även ditt valda telefonnummer mejlar du till direct@dwoqdirect.se.

Cyklar
För att hålla koll på att det är våra boendes cyklar som hålls inom föreningens område så ska alla cyklar vara märkta med en etikett - Brf Mallen 9 - denna etikett fås av styrelsen och man placerar etiketten på cykeln väl synligt gärna bakre stänkskärm. På detta sätt kan vi plocka bort cyklar som inte hör hemma i vår förening. Använder man sin cykel dagligen så placeras den lämpligen på innergård, förgård eller i garaget på avsedd plats dvs Cykelställ. Använder man sin cykel lite mindre frekvent finns ett cykel förråd i garaget på plan -4 alternativt det egna lägenhetsförrådet.

Stopp i kök, handfat, badrum etc
Man behöver några gånger per år göra rent i vattenlås, rensa brunnar från hår m.m. för att lägenhetens ledningar och fastighetens stående stammar ska må bra. Det är inte inte tillåtet att använda Kaustiksoda och andra propplösare - många gånger är dessa produkter hälsofarllga, ej bra för miljön men framförallt så gör dem mer skada än nytta. Ibland blir det stopp ändå och då bör man göra en felanmälan till Storholmen. MEN är problemet relaterat till lägenhetens stammar = liggande ledningar = Lägenhetsinnehavarens ansvar och kostnaden får lägenhetsinnehavaren stå fö. Är problemet i Stående stam = föreningens ansvar och föreningen står för kostnaden.

 

Ombyggnad och renovering

Att bo i bostadsrätt innebär viss frihet att forma sin lägenhet. Men hur mycket man får göra, och vad man inte får göra är viktigt att förstå. Lika viktigt är att veta vad man som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för när det kommer till underhåll av lägenheten.

Det som ”syns” är ditt ansvar
Lite förenklat kan man säga att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför lägenheten är föreningens och styrelsens ansvar. Du ansvarar t ex för:
• icke-bärande väggar
• golv och tak med underliggande fuktisolerande skikt 
• inner- och ytterdörrar
• köksinredning, spis, kyl o frys
• badrumsinredning och utrustning     som toalett, dusch och      badkar liksom golvbrunnar
• vatten-, avlopp- och ventilationsdragningar som befinner sig i      lägenheten (Värmeelementen ansvarar föreningen för.)
• eldragningar, din elcentral (proppskåpet) och ledningar dragna        från det inklusive elkontakter.

Har du öppen spis i din lägenhet är den och rökgångarna som hör till den också ditt ansvar.

Vissa projekt behöver tillstånd 
I vissa fall behöver du tillstånd från styrelsen framför allt vid större renoveringar som t ex projekt som innefattar ändrad planlösning genom att väggar läggs till, flyttas, ändras eller tas bort. Projekt som påverkar el, värme, vatten, avlopp och ventilation t ex renovering eller ingrepp i badrum och/eller kök är ett annat exempel på när du måste få ett tillstånd. Dessutom behöver du alltid visa dina grannar hänsyn vid störande arbete. Se översikten över vilka renoveringar som behöver tillstånd och de generella instruktionerna i de 3 dokumenten som finns under "Bifogade filer" nedan.

Hör av dig
För att underlätta för dig som går i renoveringstankar finns en översikt där du kan läsa mer om vilka åtgärder som du kan genomföra utan att kontakta styrelsen och i vilka fall du behöver ta kontakt. Det är alltid bättre att höra av sig än att låta bli när man ska starta en renovering.

Planera för underhållskostnader
Det är inte bara räntekostnader och månadsavgifter som man behöver tänka på när man bor i bostadsrätt. Man måste också ha pengar till plötsliga reparationer och framtida renoveringar. Spara eller kalkylera med 500 kr/månad för detta, eller 10-20 % av din månadsavgiftskostnad. På så sätt är du beredd när diskmaskinen lägger av eller golvet är alltför slitet.

Ohyra
Silverfiskar är ofarliga men otrevliga. Här kommer några tips på hur man håller de borta:

  • Håll rummet torrt. Det är det mest effektiva sättet för att förebygga silverfiskar i hemmet.
  • Håll rent! Regelbunden rengöring minskar tillgången av föda för insekten.
  • Täta springor och sprickor för att minska möjligheterna att silverfisken trivs.
  • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet.
  • Rödcederolja. Spraya längs med golvlister, badrumsväggar och under mattor. Silverfiskarna tycker inte om doften och försvinner självmant.
  • Ättika. Det fungerar också att ta lite ättika på en tops och dra den längs med lister och luckor. Doften är för stark för de små djuren. (Du kommer inte själv påverkas av doften.)

Rätt sopor och matavfallssortering

Matavfallssortering
1/1 2023 så är det obligatoriskt för alla flerfamiljshus i Stockholm att matavfallssortera. Föreningens Soprum som är beläget i gatuplan på Västgötagatan mellan Västgötagatan 18 och nerfarten till garaget. Man kommer in med sin portbricka. Här slänger man sitt matavfall i bruna påsar i kärl som är tydligt markerade för detta samt sitt restavfall i stora gröna kärl. Bruna påsar finns vid soprummet.

I princip är det bara det som inte kan återvinnas som kan slängas som restavfall – (blöjor, bindor, bomull, snus, cigarettfimpar, gummiband, snören, hushållspapper, kuvert och liknande.). Ditt restavfall ska vara väl förslutna i plastpåsar.

Rätt saker till återvinning Vår förening ligger mycket nära två återvinningsstationer, den ena vid Åsö Gymnasiets Tjurbergsgatan och den andra på Västgötagatan 5 nära Söderhallarna. Här återvinner du: • Glasförpackningar • Metallförpackningar • Plastförpackningar • Tidningar (inkl reklamblad m m) och kartong • Batterier

Grovavfall, elavfall och farligt avfall Någon gång varje månad, anslag finns i hissarna, håller vi öppet för att kunna lämna in Grovsopor av mindre karaktär dvs sådant som inte går att lämna vid återvinningsstationerna. Ex glödlampor, mindre elskrot (upp till microvågs strl)keramik, m.m. Kläder som inte användas lämnas med fördel till aktuell butik som har återvinning Större saker som ex gammal soffa eller dylikt får man se till att det lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Du hittar både återvinningscentraler och turlistan för den mobila miljöstationen på stockholm.se. Här kan du också läsa mer om sophantering och återvinning. 

 

 

 

Bifogade filer