Du och föreningen

Att bo i en bostadsrättsförening är speciellt. Har du tidigare hyrt lägenhet är du van att ha en hyresvärd att vända dig till vid problem, men här är det du och dina grannar som gemensamt tar ansvar för fastigheten med allt vad det innebär: trappuppgångar, tvättstugor, soprum, innergård och övriga gemensamma utrymmen. I Brf Mallen 9 har vi hjälp av en extern förvaltare, företaget Storholmen/DWOQ, som bistår i det praktiska arbetet med fastighetsförvaltningen. Om du upptäcker något i fastigheten som är trasigt är det till Storholmen/DWOQ du gör en felanmälan.

Medlemsinflytande
Som medlem har du rätt att delta i och påverka verksamheten. Det innebär att styrelsen har ett ansvar för att ge dig tillgång till bra information fortlöpande. Du ska kunna följa verksamheten och få möjlighet att komma med synpunkter och påverka.

Medlemmarna tar gemensamma beslut på föreningsstämmorna, dit det går att skriva förslag och motioner. Mer information om det finns i stadgarna som du hittar, tillsammans med senaste stämmoprotokollet, under ”Mäklarinformation” på hemsidan.

Som medlem ska du också få information om ekonomi, skötselfrågor, planerat underhåll med mera. Utöver information på föreningsstämmorna informerar styrelsen löpande via hemsidan.

Medlemmens ansvar
Som medlem i bostadsrättsföreningen har du ett långtgående ansvar och skyldigheter för:

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med föreningens övriga medlemmar har ansvar för fastigheten vi äger tillsammans. Dessutom ansvarar du som medlem för skötsel och underhåll av din egen lägenhet.

Om du missköter dina skyldigheter riskerar du att bli av med din lägenhet. Läs mer om detta under ”Förverkande av bostadsrätt” i stadgarna, som finns på vår hemsida.

De viktigaste punkterna att tänka på är:

  • att du tar hand om din lägenhet vad gäller skötsel, underhåll och säkerhet. Till exempel behöver du brandvarnare och tilläggsförsäkring för bostadsrätt.
  • att varken du eller dina besökare uppträder störande gentemot dina grannar.
  • att avgiften betalas till föreningens konto sista vardagen före månadsskiftet. Information om anmälan till autogiro finns på hemsidan.
  • att du inte hyr ut din lägenheten i andra hand utan styrelsens tillstånd. Blanketter finns under ”Du och föreningen” på hemsidan.
  • att du håller dig informerad om vad som är på gång inom föreningen.
  • att du följer föreningens beslutade ordningsregler. Läs mer under ”Grannsämja och trivsel” på hemsidan.
  • att du har styrelsens tillstånd om du gör åtgärder i din lägenhet som är mer omfattande än exempelvis målning eller tapetsering. Läs mer på hemsidan under ”Grannsämja och trivsel”.

Föreningens ansvar
Kortfattat går det att säga att föreningen ska se till att allting fungerar så smidigt som möjligt för dig som medlem. Du ska som medlem ha en fungerande standardutrustning för lägenheten och gemensamma utrymmen. Det kan handla om värme, varmvatten, el, tvättstuga, hissar och ventilation. Rent praktiskt är det oftast vår förvaltare Storholmen/DWOQ som rycker ut när något behöver ordnas.

I dokumentet "Att tänka på när du flyttar in i eller ut ur föreningen", som du hittar till höger under "Bifogade filer" har vi samlat några praktiska saker du bör komma ihåg vid flytt.


Medlemsavgift
Föreningens löpande kostnader ska täckas av medlemarnas årssavgifter och hyror. Det är därför viktigt att du betalar avgift och hyra i tid. Vi skickar inte ut några påminnelser! Föreningens ekonomi sköts av Storholmen och det är dit du vänder dig med frågor kring avgifter och hyra. Via dem kan du även skaffa autogiro så att dina betalningar görs smidigt och i tid. Blankett för autogiroanmälan finns ovan till höger under "Bifogade filer". Finns även möjlighet att få Efaktura görs via din bank. Storholmen når du på 0771-786 746 eller http://storholmendirekt.se/reports/new
Om du mot förmodan skulle vara sen att betala så skickas det inte ut några påminnelser utan det går direkt till inkasso. Att inte betala i tid upprepade gånger kan i förlängningen göra att man mister sitt hyreskontrakt eller medlemskap.

Pantsättning
Om du ska belåna din lägenhet behöver du kontakta Storholmen som administrerar vårt lägenhets och pantsättningsregister. Du når dem på 0771-786 746 eller http://storholmendirekt.se/reports/new 

Handlingarna ska skickas till:

Storholmen Förvaltning AB/432
Box 56012
102 17 Stockholm

Motioner
Motioner är medlemsförslag som behandlas och beslutas på föreningsstämman. Senast den 1 april eller annat datum som styrelse meddelat ska styrelsen ha fått förslag/motioner för att kunna behandla dem innan stämman. Tänk alltid på att förslaget/motionen ska adresseras till föreningsstämman och att den ska vara undertecknad och ha en avsändare. Se pdf tips på hur man skriver en motion.

Engagera dig!
För att vår förening ska fungera och bli så bra som möjligt att kan du bidra med det du kan. Kanske är det att delta på gemensamma städdagar eller att engagera dig i kommande utvecklingsprojekt? Vill du engagera dig eller har en specialkompetens som kan vara till nytta för föreningen så kontakta styrelsen.

Bifogade filer