Föreningens och områdets historia

Våra hus uppfördes 1964-71 av AB Östgötabyggen efter ritningar av Herman Borendal. Brf Mallen 9 bildades 2002 och den 5 november samma år övertog föreningen fastigheten som har tre adresser; Tjustgatan 5-7, Västgötagatan 18 och Åsögatan 100 i Stockholms kommun, Katarina församling. Tomten är friköpt.

Söder förr
En gång i tiden var Södermalm en boskapsskötande stadsdel och den av Stockholms malmar som bebyggdes tidigast. Den första bebyggelsen tog form vid Slussen, och spred sig efter hand längs Götgatan, Hornsgatan och Tjärhovsgatan.
 
Söder var ett populärt bostadsområde bland bagare, trädgårdsmästare och fiskare. En stor del av Stockholms omkring 50 bagare huserade här, och kvarnarna stod tätt. Av Stockholms trädgårdsmästare bodde i slutet av 1600-talet över hälften på Söder.

1675 gjorde häxprocessen intåg i Stockholm. Området kring Fatburssjön, som låg där Södra Station ligger idag, sägs ha varit en mötesplats för allehanda vidskepelser. Vid Katarina kyrka fick de Stockholmska häxprocesserna sitt förfärliga centrum.
 
Under industrialiseringen i slutet av 1800-talet växte stadsdelen snabbt, och blev främst arbetarklassens bostadsområde. Kring 1880-talet hade bebyggelsen nått ned till Skånegatan och Ringvägen i väster. På 1910-talet spred sig byggandet till Högalid och 1920 till Bergsund, för att nå Eriksdal omkring 1930.

På kartor syns en första bebyggelse i våra kvarter vid mitten av 1800-talet. På den Lundgrenska kartan från 1885 finns Västgötagatan och Åsögatan utritade. Moderna hus börjar byggas här i slutet av 20-talet då även Tjustgatan och Möregatan skapas.
 
Rosenlundsparken
Rosenlundsparken anlades på 1930-talet. Tidigare hade parkerna mest tjänat som eleganta inramningar av staden. Stadsträdgårdsmästaren Osvald Almqvist, som ligger bakom Rosenlundsparken, propagerade för en förändring där man istället använde parkerna för rekreation. Den ideala 30-talsparken skulle bjuda på lekplatser för barnen med stora ytor för lek och spel. Med dessa ideal anlades alltså Rosenlundsparken. 1967 var det dags att utvidga grönområdet västerut mot Ringvägen. Korsande vägar togs bort och blev till de sammanhängande grönytor vi kan glädjas åt idag. Så sent som 2013 fick parken en ansiktslyftning.