Fakta för mäklare, spekulanter och boende

Förvaltning
Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts av RIksbyggen från den 1 januari 2019.

Fastighet
Föreningen innehar äganderätt på fastigheterna (Lomma 26:22 och 26:23).

Avgiftshöjningar
Föreningen behöver ha beredskap för framtida behov av renoveringar och reparationer, därför höjs avgiften med 2% i januari 2022.
Se även under rubriken Underhåll.

Andrahandsuthyrning
Kräver styrelsens samtycke och får bara ske under begränsad tid. En extra avgift på 10 % av prisbasbeloppet per år tas ut av föreningen vid andrahandsuthyrning.

Bredband
Fastigheten har grundutbud av digital-TV via Tele2 AB  samt gemensamt bredband via Bredband 2. 

Hiss
Hissar installerades i fastigheterna 1989.

Underhåll 
1989 gjordes en större ombyggnad där bl.a. alla lägenheter fick inbyggda balkonger, lägenhetsfönster byttes, tvättstugor anordnades i alla husen och miljöhus uppfördes.

Vattenstammarna byttes 1998 och samtliga badrum renoverades samtidigt.

2009 installerades rörelsestyrd trappbeslysning. 
2011 anlades en ny lekplats och en boulebana.
2013 förnyades husens låssystem och porttelefoner.

2016/2017 gjordes en större renovering:
Totalrenovering av taken, utbyte av plåtdetaljer och isolering av vindarna.
Utbyte av vindsvåningarnas balkonginglasningar.
Omfogning av tegelfasader och kontroll av balkongstommar.
Tvätt av balkongernas fasader.
Utbyte av merparten av lägenhetsfönstren samt källarfönster.
Ny belysning vid samtliga entréer.
Installation av centrala frånluftsfläktar på vindarna och dragkåpor i köken.

2018/2019 har hissarna i Industrigatan 7B och Slättängsgatan 21 moderniserats.

2022 kommer Relining av avloppsrören att utföras.

2022. Under detta år kommer värmesystemet bli utbytt. Entreprenören räknar med att vara klar i oktober månad.

Kommande större renoveringsbehov dom närmsta åren:

Fortsatt renovering av hissarna. 

Föreningens underhållsplan uppdateras årligen.

Inre fond
Denna har avvecklats under 2018.

Årsredovisningar
Se sidan Årsredovisningar och energideklaration.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet (betalas av köparen).
Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (tas ut vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering).
Köparen måste också bli HSB-medlem, och för detta medlemskap ska köparen erlägga en deposition på 500 kr (per delägare) till HSB Malmö.
För att ett köp av en bostadsrätt ska bli giltigt krävs att bostadsrättsföreningen godkänner köparen som medlem. Främst är det köparens ekonomiska situation som ligger till grund för bedömningen.

Visning
Föreningen godkänner inte att port ställs upp eller lås blockeras så att obehöriga kan ta sig in. Informera om att porttelefon finns eller se till att en person finns vid porten för att släppa in spekulanter.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Uppvärmning
Fjärrvärme.

Värme och varmvatten
ingår i månadsavgiften.

Ventilation
Fastigheterna har sedan hösten 2017 frånluftsventilation med tryckstyrda fläktar på vindarna och spiskåpor i lägenheterna samt frånluftsventiler i badrummen (även i vissa kök där de boende valt att ha kolfilterfläktar). Även ventilation i tvättstugor och källare kompletterades.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), genomfördes/godkändes hösten 2020.

Radon
Mätning av radon genomfördes i början av 2018 i en lägenhet per plan i samtliga sex hus. I samtliga lägenheter visar resultatet värden långt under riktvärdet för människors hälsa.

Lägenhetsritningar
Se bifogad fil.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd och ett matförråd, placerat i källaren.
Lägenheterna på översta våningen har också ett vindsförråd intill köket.

Bilparkering
Det är separat kö till föreningens 58 parkeringsplatser.
Kostnad för bilplats 100 kr/månad (oktober 2021). Kostnaden har länge varit oförändrad och är så även fortsättningsvis.
Uthyrning/ kö till parkeringsplatser hanteras av Riksbyggen.

Bostadsförsäkring 
Föreningen står för den särskilda bostadsrättsförsäkringen. Hemförsäkring är dock den enskilde medlemmens ansvar (lösöre).

Allmänna regler för boende
Se sidan Trivselregler och information.

Bifogade filer