Fritid och studier

Tack vare att vår förening är medlem i HSB är vi också medlemmar i ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. Detta innebär att vi kan få hjälp att starta studiecirklar. Detta kan ske inom ABF:s egen verksamhet med hjälp av deras cirkelledare, men vi kan också helt inom föreningen anordna kurser med en medlem som cirkelledare. En cirkelledare ska godkännas av ABF och erbjuds en grundläggande cirkelledarutbildning. 
 
En studiecirkel måste ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren och får ha högst 20 deltagare inklusive cirkelledaren. Cirkeln måste pågå minst tre sammankomster med sammanlagt minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter). 
 
Idéer och förslag lämnas till Brf Knutsbos studieorganisatör (se under Styrelse och valberedning).
  

Kontakta styrelsen om du vill låna de klot för boulespel som inköpts av föreningen. Spelregler finns i den bifogade filen.

HSB Malmö och Riksbyggen bedriver utbildningar med målet att det ska vara både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening. Välutbildade förtroendevalda ger stabila föreningar och trygga medlemmar. 


Bifogade filer