Kontakter och felanmälan

Vår entreprenör för fastighets- och trädgårdsskötsel hanterar felanmälan och kontroll/ reparationer i gemensamma utrymmen, tex. byte av glödlampor, tillsyn tvättstugor. 

Fastighets- och Trädgårdsskötsel
Nardi Service AB

0704-30 25 41

Tel  kl. 08-15
E-post  info@nardiservice.se

Riksbyggens störnings- och fastighetsjour i AKUTA situationer

Vardagar från 16:00 till 07:00 samt under hela dygnet under helgdagar

Tel: 0771 - 860 860

Används även för ärende om tex. avier, kö till parkeringsplatser, E-post: info@riksbyggen.se
Obs att felanmälan till Riksbyggen inte kan göras via E-post!

Ansvar
I lägenheten är det medlemmens eget ansvar att åtgärda fel. Om du är osäker vad som gäller, se §31 i stadgarna (se sidan Stadgar på hemsidan).

Hissar
Underhåll och reparationer sköts av KONE AB. 

Felanmälan kan vid akuta lägen göras dygn runt:
tel 020-72 20 20. 


När akuta åtgärder inte är nödvändiga ska felanmälan gå via någon i styrelsen.

För att KONE ska kunna felsöka och åtgärda ev. problem är det viktigt att alla störningar anmäls.


Avfall
För avfallshanteringen svarar Ohlssons.

https://www.ohlssons.se/foreta...

Kontakt med styrelsen och valberedningen

E-post Knutsbo.Lomma@gmail.com

Namn och telefonnummer till styrelsemedlemmar och valberedningen, se sidan Styrelse, revision och valberedning på hemsidan. 

Styrelsen har också en brevlåda inne i miljöhuset vid Slättängsgatan 21.

Bifogade filer