Styrelse, revision och valberedning

Styrelse

Björn Friberg, ordförande
Adress: Industrigatan 5 
Telefon: 0730-88 61 44

Barbro Söderberg, sekreterare
Adress: Slättängsgatan 21
Telefon: 070-71 96 789

Sven Klinkert, ledamot (inre miljö)
Adress: Industrigatan 3 
Telefon: 073-07 78 552

Björn Friberg (hemsida & hantering taggar)
Adress: Industrigatan 5
Telefon: 0730-88 61 44

Ulla-Britt Andersson, ledamot (yttre miljö) samt studie- & fritidsorganisatör
Adress: Industrigatan 7B
Telefon: 070-84 19 104

Lennart Hellspong, ledamot
Adress: Industrigatan 7A
Telefon: 0733-88 55 10

Gunilla Lindahl, ledamot
Adress: Slättängsgatan 19
Telefon: 

Håkan Herrström, HSB-ledamot
Telefon: 070-81 10 147 

Hjördis Nilsson, suppleant (allmän service, kontakt städning & ytte miljö)
Adress: Industrigatan 3 
Telefon: 073-68 64 655

Li-Li Andersson, suppleant (yttre miljö)
Adress: Industrigatan 5
Telefon: 0709-54 45 15

Ulla Nilsson, suppleant
Industrigatan 7A
Telefon:  040-45 39 38

Information om styrelsemedlemarnas arbetsområden, se bifogad fil (under revidering).

Revisorer
Anna-Greta Wandegren-Heinegård
Adress: Indistrigatan 5
Telefon: 076-619 24 66

Magdalena Wiedermann
Adress: Industrigatan 3
Telefon:

Ishi Buffam, suppleant
Adress: Industrigatan 3
Telefon:

Valberedningen
Lennart Nilsson, ordförande 
Adress: Industrigatan 5 
Telefon: 040-41 48 15

Föreningens E-post 
Knutsbo.Lomma@gmail.com

Bifogade filer