Historia

Knutsbos logga

Bilden visar hur våra hus är utformade och kungabilden anspelar dels på kung Knut den store i ett gåvobrev från den 21 maj 1085 bland övriga donationer till St Laurentiuskyrkan i Lund omnämner "lumaby", Lomma stad, vilket är det tidigaste omnämnandet av orten som bevarats. Det är dock troligare att det är en av Lommas ledande politiker , socialdemokraten Knut Ahlberg, som styrde kommunen som fått låna sitt namn till föreningen.

Loggan har ritats av Terry Blunk.