Nyheter

Knutsbobladet är föreningens informationskanal till medlemmarna, den delas ut till alla medlemmar och här finns de senaste Knutsbobladen (se nederst på sidan). 

Mer information finns också på sidorna:

- Nyheter för medlemmar.
- Anslagstavlor.
Vissa sidor är enbart avsedda för medlemmar och kräver inloggning. 

Medlemmar som registrerat sig får ett mejl när en Anslagstavla har uppdaterats. (För registrering skicka begäran med uppgift om namn och lägenhetsnummer till: [javascript protected email address] ).

--------------------------------------------------------------------------

Nyheter:

2020

Avtal

Vi kommer att förlänga vårt avtal med Hagtorn Fastighetsservice. 

Miljöhus

Styrelsen har beslutat att byta ut ljuskällorna i armaturerna som sitter på miljöhusen med start v.49. Anledningen är att belysningen blir bättre/starkare och mer energisnålt så att vi kan spara pengar.

Asfaltering

Vägen som går från Industrigatan 3 till Industrigatan 5 är i behov av omläggning av asfalt. Styrelsen kommer att ta in anbud från olika entreprenörer för kostnadsförslag. I samband med att vi asfalterar om denna väg kommer vi att förbereda på att sätta belysning längs vägen samt att förbereda med rör för framtida laddstolpar för elbilar.

Bredband

Vi har antagit ett anbud från Bredband 2 som kommer att kosta 69 kr/månad och hushåll. Kostnaden läggs separat på hyresavin. Styrelsen har kontaktat Bredband 2 för att förhöra oss om möjligheten att få köpa router av dem till ett rabatterat pris.  Bredband 2 har hänvisat till deras hemsida att vi kan köpa router av dem men för tillfället inget besked om vi får routern till ett lägre pris.

Relining av avloppsrör

Anbud från fyra olika entreprenörer förväntas komma under december månad. Projektet beräknas påbörjas under andra kvartalet 2021.

Årsredovisning

Årsredovisningen har blivit försenad. Den finns under fliket "Årsredovisning och energidelkaration".

Kopior kommer att delas ut på stämman.

Föreningsstämma

Stämman  äger rum tisdagen den 23 juni 2020 kl 18.00 i Fladängsskolans matsal, Fladängsvägen 2, intill Strandvägen (ingång från skolgården).

Vid stämman görs en genomgång av årsredovisningen med en presentation av föreningens verksamhet och ekonomi. Dessutom förrättas val av bland annat styrelseledamöter. Från styrelsen finns också ett förslag om gruppanslutning till bredband. (Se fliken Nyheter för medlemmar).

Vi kommer att utnyttja hela ytan i matsalen så att alla kan hålla de avstånd som pandemisituationen kräver och vi kommer vid detta tillfälle inte att servera något att äta. Trots detta vill vi ha in en anmälan om deltagande så att vi kan planera möbleringen i salen. Anmälan lämnas i styrelsens brevlåda inne i miljöhuset, Slättängsgatan 21, senast fredagen den 19 juni

Den som inte har möjlighet att närvara men ändå vill deltaga i besluten, kan lämna en fullmakt till en annan person.

Kallelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag om gruppanslutning för bredband, blankett för fullmakt och årsredovisning kommer är delas ut i alla brevinkast.

Föreningsstämman skjuts upp pga. Corona!
Nytt datum är tisdagen den 23 juni klockan 18:00 i Fladängsskolans matsal.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma 2020 äger rum onsdagen den 6 maj klockan 18:30 i Fladängsskolans matsal.

Kallelse med dagordning och årsredovisning kommer att delas ut till alla medlemmar.

 --------------------------------------------------------------------------------

2019

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma 2019 är tisdagen den 7 maj klockan 18:30 i Fladängsskolans matsal.

Kallelse med dagordning och årsredogörelse kommer att delat ut till alla medlemmar

Årsstämma
Årsstämman äger rum tisdagen den 7 maj 2019 kl 18:30 i Fladängsskolans matsal.

Före föreningsstämman kommer Anders Berngarn, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Lomma, att berätta om egna minnen från Slättäng.

Anmälan om deltagande lämnas i styrelsens brevlåda inne i miljöhuset, Slättängsgatan 21, senast måndagen den 29 april.

Vårpyssel i trädgården
Den 4 maj kl 10 träffas vi vid lekplatsen för att olja in trädgårdsmöblerna. Den som hellre vill plantera kan istället få sätta ner fröer intill de hus som ännu inte fått ta del av del upprutning av utemiljön som gjorts vid två av våra hus. Som vanligt grillar vi korv som en avslutning på förmiddagen utomhus.

Gökotta i Alnarpsparken
Den 30 maj kl 06:00 planerar vi för en utflykt med matsäck till Alnarpsparken. Vi lyssnar på fågelsången under sakkunnig ledning. Ta gärna med kikare! Vi vill ha en intresseanmälan senast den 20 maj för att få en uppfattning om hur många vi blir så att vi kan organisera samåkning. Ring Ulla-Britt 070-841 91 04.

Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång. 

------------------------------------------------------------------------

2018

Välkommen till aktivitetsdag 2 juni
Vi samlas klockan 10:00 för att olja in soffor och bord (Soffor och bord vid grillplatsen är redan inoljade).

På kvällen grillar vi och går en liten tipsrunda.
Var och en tar med sig vad man vill äta och dricka. Grillarna tänds klockan 18:00.

Eftermiddagskaffe
Den 2 mars 2018 bjöd föreningens styrelse in till kaffe i styrelserummet. 16 personer samlades och serverades kaffe och hembakat bröd. De närvarande sade sig uppskatta inbjudan och önskade att detta skulle upprepas.
Nästa tillfälle blir den 5 april 2018 kl 14.00 i styrelserummet Slättängsgatan 21. Då serveras kaffe eller te och kaka bakad av en av våra medlemmar.
Alla är varmt välkomna!

HSB medlemsbevis
Från 1 januari 2018 skickar HSB inte längre ut ett plastkort som medlemsbevis till nya medlemmar. Även årsmärket (klistermärke) för befintliga medlemmar försvinner. I stället är medlemsbeviset tillgängligt via HSB Portalen så att du kan visa upp det via din smarttelefon eller läsplatta.
Klicka på Mina sidor i vänstermenyn och välj sen Mitt medlemsbevis. 
Medlemmar som inte har en smarttelefon eller en dator kan få hjälp av HSB Malmö.
För information om HSB Portalen och inloggning se sidan Blanketter och upplysningar.

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma 2018 är planerad till måndagen den 7 maj kl 19.00 (plats meddelas senare). Kallelse med dagordning och årsredogörelse kommer att delas ut till alla medlemmar.

Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång

-------------------------------------------------------

2017

Nu är det snart första advent och dags att tända granen

Vi träffas lördagen den 2 december kl 17 vid lekplatsen.

Glögg och pepparkakor serveras.
Vi får hjälp med julsångerna av sångduon Dubbelt upp!

Varmt välkommna i decembermörkret!

-------------------------------------------------------

Välkommen till aktivitetsdag 7 oktober kl 10:00 
Vi hjälps åt att klippa buskar mm. Föreningen ordnar verktyg och skyddshanskar. Föreningen hyr också en container som kommer att placeras vid 5:ans miljöhus. Den som vill, har också möjlighet att spela boule (föreningen har klot). Naturligtvis är du välkommen ut även om du bara vill sitta och titta på! Efter detta bjuder föreningen på grillad korv mm.

Vi träffas vid grillplatsen.

-------------------------------------------------------

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma 2017 kommer att hållas tisdagen den 9 maj kl 18.30 i Fladängsskolans matsal. Kallelse med dagordning och årsredogörelse kommer att delas ut till alla medlemmar innan dess. Vid årsstämman träffar ni vår nya HSB-representant i styrelsen.

-------------------------------------------------------

Välkommen till en Knutsbolördag 22 april kl 11:00
Vi hjälps åt att olja in våra trädgårdsmöbler och rensa ut skräp från föreningens och egna utrymmen. För detta ändamål hyr föreningen en container 21 – 24 april. Den som vill, har också möjlighet att spela boule. Naturligtvis är du välkommen ut även om du bara vill sitta och titta på! Föreningen har klot och Lennart Nilsson instruerar den som är nybörjare. Efter detta bjuder föreningen på grillad korv, kaffe, kaka och saft till barnen.

Vi träffas vid boulebanan.

-------------------------------------------------------

2016

Julgranen tänds den 25 november kl 18:00
Föreningen bjuder på på glögg och pepparkakor. 

-------------------------------------------------------

Projekt tak, fasader och ventilation
Styrelsen har nu skrivit på ett avtal med företaget ROBAB, som kommer att påbörja ombyggnadsarbetet inom en mycket snar framtid. Information om när detta sker och vilket eller vilka hus arbetet inleds med kommer att lämnas så snart vi fått besked från ROBAB.

Måndagen den 7 november kl 19.00 kommer ett medlemsmöte att hållas på Fladängsskolan. En representant för ROBAB kommer att deltaga. Utförlig information om projektet kommer att ges och även information om de kostnader projektet innebär för föreningen och dess medlemmar. En särskild kallelse kommer att delas ut i slutet av oktober.

-------------------------------------------------------

På lördag den 10:e september är det dax att olja in föreningens utemöbler.
Vi träffas vid grillplatsen (den stora) kl. 11.00 och när vi är färdiga avslutar vi med en gemensam grillning.  Styrelsen tänder grillen och ni tar med vad ni vill grilla.

-------------------------------------------------------

Sommarkväll med allsång och picknik
Lördagen den 4 juni var det dax för allsång med Dubbelt Upp vid grillplatsen. Vi fick en trevlig stund innan åskan och regnet avbröt.

-------------------------------------------------------

Föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman 2016 hölls onsdagen den 18 maj kl 19. 

-------------------------------------------------------

Extra föreningsstämma den 19 januari
En mycket uppskattad avslutning var att Tommy Nordström berättade om Slättängsområdet förr i tiden och visade bilder.

-------------------------------------------------------

2015

Vår julgran tändes den 27 november 
Många, både barn och vuxna, hade kommit ut för att se granen tändas. Maria Björkqvist hade tagit med sig sin gitarr och ledde allsången. Efter sången bjöds det på glögg och pepparkakor. Två dagar senare kom stormen Gorm och välte granen!

Detta ska inte hindra oss från att bjuda in till grantändning även nästa år inför advent. Innan dess hoppas vi kunna anordna en allsångskväll en mild vår- eller sommarkväll.

-------------------------------------------------------

Bifogade filer