Kontakter och felanmälan

Vår entreprenör för fastighets- och trädgårdsskötsel hanterar felanmälan och kontroll/ reparationer i gemensamma utrymmen, tex. byte av glödlampor, tillsyn tvättstugor. 

Fastighets- och Trädgårdsskötsel
Hagtorn Fastighetsservice
Tel 040-618 84 64 kl. 07-15
E-post felanmalan@hagtornservice.se

Fastighetsskötare är Andreas Svantesson (se foto), hans fasta tid hos oss är är måndag förmiddag.
Ni når honom främst på E-post Andreas@hagtornservice.se
Tel 072-0255360 kl. 07-16 mån-fre.
Meddelanden kan också lämnas i brevlådan vid fastighetslokalen på Slättängsgatan 19.
Presentation av Hagtorn, se bilaga (nederst på sidan). 

Riksbyggens störnings- och fastighetsjour i AKUTA situationer

Vardagar från 16:00 till 07:00 samt under hela dygnet under helgdagar

Tel: 0771 - 860 860

Används även för ärende om tex. avier, kö till parkeringsplatser, E-post: info@riksbyggen.se
Obs att felanmälan till Riksbyggen inte kan göras via E-post!

Ansvar
I lägenheten är det medlemmens eget ansvar att åtgärda fel. Om du är osäker vad som gäller, se §31 i stadgarna (se sidan Stadgar på hemsidan).

Hissar
Underhåll och reparationer sköts av KONE AB. 

Felanmälan kan vid akuta lägen göras dygn runt:
tel 020-72 20 20. 


När akuta åtgärder inte är nödvändiga ska felanmälan gå via någon i styrelsen.

För att KONE ska kunna felsöka och åtgärda ev. problem är det viktigt att alla störningar anmäls.


Avfall
För avfallshanteringen svarar SYSAV, om du vill ha hjälp med borttransport av grovavfall kan de kontaktas:

SYSAVs hemsida

Kontakt med styrelsen och valberedningen

E-post Knutsbo.Lomma@gmail.com

Namn och telefonnummer till styrelsemedlemmar och valberedningen, se sidan Styrelse, revision och valberedning på hemsidan. 

Styrelsen har också en brevlåda inne i miljöhuset vid Slättängsgatan 21.

Bifogade filer