Kontakter och felanmälan

Vår entreprenör för fastighets- och trädgårdsskötsel hanterar felanmälan och kontroll/ reparationer i gemensamma utrymmen, tex. byte av glödlampor, tillsyn tvättstugor. 

Fastighets- och Trädgårdsskötsel
Hagtorn Fastighetsservice
Tel 040-618 84 64 kl. 07-15
E-post felanmalan@hagtornservice.se

Fastighetsskötare är Andreas Svantesson (se foto), hans fasta tid hos oss är är måndag förmiddag.
Ni når honom främst på E-post Andreas@hagtornservice.se
Tel 072-0255360 kl. 07-16 mån-fre.
Meddelanden kan också lämnas i brevlådan vid fastighetslokalen på Slättängsgatan 19.
Presentation av Hagtorn, se bilaga (nederst på sidan). 

Riksbyggens störnings- och fastighetsjour i AKUTA situationer

Vardagar från 16:00 till 07:00 samt under hela dygnet under helgdagar

Tel: 0771 - 860 860

Används även för ärende om tex. avier, kö till parkeringsplatser, E-post: info@riksbyggen.se
Obs att felanmälan till Riksbyggen inte kan göras via E-post!

Ansvar
I lägenheten är det medlemmens eget ansvar att åtgärda fel. Om du är osäker vad som gäller, se §31 i stadgarna (se sidan Stadgar på hemsidan).

Hissar
Underhåll och reparationer sköts av KONE AB. 

Felanmälan kan vid akuta lägen göras dygn runt:
tel 020-72 20 20. 


När akuta åtgärder inte är nödvändiga ska felanmälan gå via någon i styrelsen.

För att KONE ska kunna felsöka och åtgärda ev. problem är det viktigt att alla störningar anmäls.


Avfall
För avfallshanteringen svarar Ohlssons.

https://www.ohlssons.se/foreta...

Kontakt med styrelsen och valberedningen

E-post Knutsbo.Lomma@gmail.com

Namn och telefonnummer till styrelsemedlemmar och valberedningen, se sidan Styrelse, revision och valberedning på hemsidan. 

Styrelsen har också en brevlåda inne i miljöhuset vid Slättängsgatan 21.

Bifogade filer