Energi, miljö och avfall

Föreningen har tidigare haft individuell mätning av värme och varmvatten. Enligt beslut på föreningsstämman 2017-05-09 avvecklades detta. Slutavstämning utfördes 2017-06-30.
Värmekostnaderna riskerar att öka och kommer med största sannolikhet att påverka månadsavgifterna.

I väntan på att styrelsen hittar en tillfredställande lösning för hela värmesystemet och metoder för att hålla nere förbrukningen uppmanas alla att tänka på att begränsa sin egen förbrukning så långt det rimligen går.

Spara energi – Tips till boende
Våra vardagsvanor och beteenden har stor påverkan på vår energianvändning. Här är ett antal smarta tips om hur du kan minska förbrukningen av värme, vatten och el. Särskilt mycket finns att spara i kök, tvätt och bad.

Värme
Visste du att för varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar din energiförbrukning med cirka 5%! Se därför till:

 • Att fönster och ytterdörrar är ordentligt tätade.
 • Att vädra smart: Dra först ned termostaterna på elementen till noll och vädra sedan kort med korsdrag. Dra sedan upp värmen igen. Låt aldrig fönster och balkongdörrar stå öppna länge när det är kallt ute.
 • Att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen då det hindrar   luftcirkulationen.
 • Att ha nerdragna persienner eller rullgardiner i rummet under natten, det håller kvar värmen längre.
 • Att sänka temperaturen lite i hall och andra utrymmen där du inte är så ofta. Lägre temperatur i sovrummet gör ofta att man sover bättre.
 • Att dörren i porten går igen helt när du lämnar huset. Det håller värmen inne och tjuven ute.

Vatten
Visste du att 35% av all din vattenförbrukning går till din personliga hygien?
Så här kan du spara många hundralappar:

 • Duscha istället för att bada. En normaldusch förbrukar cirka 12 liter vatten per minut och ett normalt badkar rymmer cirka 150-200 liter vatten.
 • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna. Det sparar ett helt badkar med vatten i veckan.
 • Byt packningar i läckande kranar.
 • Vid 15 minuters diskning under rinnande vatten går det åt 75 liter vatten. Diska i balja och spara 80%.
 • Byt till snålspolande munstycken, de spolar 12 l/min istället för 35 l/min. Diska endast fulla maskiner i diskmaskinen, då det går åt lika mycket energi och vatten att diska en halvfull maskin.
 • Skrapa av matrester istället för att spola av disken när du använder diskmaskin.

El
Visste du att moderna lågenergilampor bara förbrukar en femtedel av energin och håller åtta gånger längre jämfört med vanliga glödlampor?
Så här minskar du enkelt din elförbrukning och får mer över i plånboken:

 • Byt till lågenergilampor eller till lysrör där det skall lysa länge. Lågenergilampor förbrukar en femtedel av energin och håller åtta gånger längre jämfört med vanliga glödlampor.
 • Dra ut sladden ur elektriska apparater när de inte används. Många småapparater drar ström fast de inte används. Eller koppla dem i grenkoppling med strömbrytare och bryt strömmen där då du inte längre använder t.ex. stereon.
 • Dra ut batteriladdaren till mobiltelefonen, datorn, eltandborsten då de inte laddas. Alla laddare drar energi även när de går på "tomgång".
 • Stäng av TV, Video, DVD, dator, kontorsmaskiner och stereo helt istället för att ha dem på stand-by.

Kök
Visste du att cirka 30% av all hushållsel används för kyl och frys? Cirka 18% av hushållselen används till matlagning.
Så här minskar du enkelt din energiförbrukning i köket:

 • Byt ut gamla vitvaror, nya vitvaror drar mindre energi än gamla. Kyl och frys står igång dygnet runt och året runt så här kan man göra stora besparingar på att byta ut de gamla mot energisnålare varianter.
 • Frosta av kyl och frys regelbundet.
 • Tina matvaror i kylskåpet, kylskåpet tar vara på kylan från matvarorna.
 • Ställ kall mat i kylen. Det går åt mycket energi att kyla ner varm mat.
 • Damma av bakom kyl och frys regelbundet, kompressorn drar mer energi om den är dammig.

Tvätt & bad
Visste du att om du tvättar i lägre temperatur så både sparar du pengar och förlänger klädernas livslängd!
Så här bidrar du minskar du energianvändningen i tvätt- och badrum:

 • Tvätta fulla maskiner. En halvfull maskin drar nästan lika mycket energi som en full.
 • Förtvätta endast när tvätten är hårt smutsad.
 • Använd tvättmaskinens sparprogram.
 • Tvätta i lägre temperaturer. Dagens moderna tvättmedel klarar av lägre temperaturer. Dessutom håller sig färgerna bättre.
 • Centrifugera tvätten ordentligt, så minskar du torktiden.
 • Stäng av el-handdukstorken när den inte används.                                                                                          Avfallshantering

Allt avfall och alla förpackningar ska sorteras.
Paketera restavfallet i väl tillslutna påsar. För restavfall, matavfall, tidningar/papper, förpackningar av glas, metall, papper och plast finns särskilda kärl i miljöhusen. Där förvaras också de bruna påsar som ska användas för matavfall. 

Behållare får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Om något kärl är fullt så gå till något av de andra miljöhusen. Inget får placeras utanför kärlen.
Föreningens avfallshantering är till för normala hushållsmängder. Boende ska själva transportera bort större mängder av förpackningar, grovavfall samt allt farligt avfall.

Farligt avfall kan också lämnas till SYSAVs "Farligt avfallsbilen" som kommer till Lomma ett par gånger om året. (Tider och plats, se SYSAVS hemsida).

Länk till sorteringsguide för avfall:

Sorteringsguide

El- och elektronikavfall fraktas inte bort av föreningen utan var och en får lämna sådant avfall på en miljöstation. Uttjänta  glödlampor och batterier kan dock lämnas i en behållare i miljöhusen.

För att skona våra avlopp bör olja och fett som använts i matlagning samlas ihop och läggas bland restavfallet. Blöjor, pappershanddukar, bomullspinnar, etc. får inte spolas ner i toalettstolen, eftersom de kan förorsaka stopp i avloppet.