Bruksanvisningar

Här finns bruksanvisningar för produkter som föreningen, på senare tid, installerat i lägenheter och gemensamma utrymmen. Betr. utrustning i lägenheterna är det, enligt stadgarna, Bostadsrättshavaren som svarar för skötsel mm. Se sidan Stadgar.

Bifogade filer