Samfälligheten Mölndals Övre

Kvarnbyterrassen är en kuperad f.d. industritomt (Hexion) i östra Mölndal som ligger ca 800 meter öster om Mölndal centrum och granne med gamla anrika Kvarnbyn. Tomten avgränsas av Kvarnbygatan i söder, Kust till kust banan i norr och i det sydvästra hörnet ansluter området till Gamla torget.

Där det tidigare varit industrimark kommer inom några år nu att finnas ett bostadsområde med ca 450 lägenheter.
Området förväntas vara fullt utbyggt sommaren 2020. Vi i Mölndals Övre Samfällighetsförening kommer att ansvara för och underhålla den mark som ligger inom samfällighetens område, samt ansvara för Götiska huset och ÅV-husen inom området. Vi förvaltar även de bägge garageanläggningarna Kvarnbygaraget och Stationsgaraget.

Medlemmar i Mölndals Övre samfällighetsförening:

Brf Kvarnbyterrassen
Brf Kvarnbyfallet
Brf Rosendahl
Brf Mariedahl
Brf Kvarnbytornet
Mölndals stad
Fastigheten Mölndal Kvarnbyterrassen 8

Samfällighetsföreningen bildades 2015-04-24 och har som syfte att förvalta föreningarnas gemensamma egendom.