Samfälligheten Mölndals Övre

Kvarnbyterrassen är en kuperad f.d. industritomt (Hexion) i östra Mölndal som ligger ca 800 meter öster om Mölndal centrum och granne med gamla anrika Kvarnbyn. Tomten avgränsas av Kvarnbygatan i söder, Kust till kust banan i norr och i det sydvästra hörnet ansluter området till Gamla torget.

Där det tidigare varit industrimark har vi nu ett färdigt bostadsområde med drygt 450 lägenheter i 5st bostadsrättsföreningar.
Området blev helt färdigt under hösten 2020. Vi i Mölndals Övre Samfällighetsförening kommer att ansvara för och underhålla den mark som ligger inom samfällighetens område, samt ansvara för Götiska huset och Miljöhusen inom området. Vi förvaltar även de bägge garageanläggningarna Kvarnbygaraget och Stationsgaraget.
I förvaltningen ingår totalt 6st gemensamhetsanläggningar (se kartbild)

Medlemmar i Mölndals Övre samfällighetsförening:

Brf Kvarnbyterrassen
Brf Kvarnbyfallet
Brf Rosendahl
Brf Mariedahl
Brf Kvarnbytornet
Mölndals stad
Fastigheten Mölndal Kvarnbyterrassen 8

Samfällighetsföreningens bildande MÖS: 2015-04-24
Registreringsdatum: 2015-06-08
Företag registrerat: 2015-06-25
Första styrelsemötet: 2015-09-15 (möte 15-01)
Momsregistrerat: 2015-12-03
GA1 (Kvarnbygaraget förrättnings bildas): 2015-04-10 (laga kraft)
GA1 TE kontrakt mellan MÖS vs NCC Boende 2015-10-22
GA1 (Kvarnbygaraget slutbesiktigades): 2016-12-21
AVTAL: Q-park parkering tecknades: 2017-02-13
GA2 (anläggningen förrättnings bildas): 2018-07-24 (laga kraft)
GA2 TE kontrakt mellan MÖS vs HSB: 2018-03-15
GA3 (anläggningen förrättnings bildas): 2018-07-24 (laga kraft)
NYTT AVTAL: Aimopark parkering tecknades: 2019-10-18 (3år)
GA2 (Stationsgaraget slutbesiktigades): 2020-02-27
GA3 (komplett anläggning överlämnas och slutlig markbesiktning utförs): 2020-09-15