Felanmälan av GA-ytor

Felanmälningar som behandlas inom samfälligheten

1) Miljöhusen
2) Kvarnbygaraget
3) Stationsgaraget, carport och markparkering.
4) Götiska Huset

5) Belysningen inom området
6) Gator och vägar
7) Lekplatserna inom området
8) Besöksparkeringar


HSB Mölndal via följande formulär: https://www.hsb.se/molndal/felanmalan/

Välj Mölndals övre samfällighet i listan.

Samfällighetsföreningen är en gemensam angelägenhet (gemensamt ägande) för alla de 5 bostadsrättsföreningarna i området. Det är två styrelseledamöter från varje förening i området som i regel också är ledamöter i samfälligheten. Du ska alltid kontakta din egen styrelse för att diskutera samfällighetens verksamhet och bidra med synpunkter/klagomål. Föreningen och dess representanter avgör därefter vad man tar med sig till samfällighetens samarbetsmöten.