Miljöhusen

Mölndals Övre samfällighetsförening förvaltar alla fyra miljöhusen inom området Kvarnbyterrassen.

INFORMATION OM TÖMNING AV ÅV-HUSEN

  • Blandavfall Kärl 660-L: Tömning TORSDAG varje vecka
  • Matavfall Kärl 125-L: Tömning MÅNDAG varje vecka
  • Tidningar och wellpapp Kärl 660-L: Tömning TISDAG jämn vecka (14:e dag)
  • Pappersförpackningar Kärl 660-L: Tömning TISDAG varje vecka
  • Plastförpackningar Kärl 660-L: Tömning TORSDAG jämn vecka (14:e dag)
  • Metallförpackningar Kärl 370-L: Tömning TORSDAG jämn vecka (14:e dag)
  • Glasigloos: Tömning efter avrop från teknisk förvaltare

Se informationsfil nedan för karta över våra Miljöhus

Bifogade filer