Kvarnbygaraget & Stationsgaraget

Kvarnbygaraget

Kvarnbygaraget är en p-anläggning innehållande 194 p-platser i en 4-vån garagebyggnad bakom/under Brf Kvarnbyterrassen. Detta garage är en så kallad gemensamhetsanläggning GA1, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i.

Brf Kvarnbyterrassen har 88 p-platser, Brf Kvarnbyfallet har 42 p-platser och Brf Rosendahl 64 p-platser.

I garaget finns det även 12 st mc platser.

Stationsgaraget

Stationsgaraget är en p-anläggning innehållande ca 217 p-platser, fördelat på 109 garageplatser, 54 carportplatser samt 54 öppna p-platser. Detta garage är en så kallad gemensamhetsanläggning GA2, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i.

Brf Kvarnbytornet har 74 p-platser, Brf Kvarnbyfallet har 51 p-platser och Brf Mariedahl 92 p-platser.

I garaget finns även 8 st mc platser.

Hyra plats

Hyresavtal och administration sköts av Aimo Park, som hanterar detta för oss i samfällighetsföreningen.

För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Aimopark. kundservice@aimopark.se eller 0771-96 90 06.

Elbilsladdning

Vi har satsat på att ligga i framkant och möjliggöra elbilsladdning för samfällighetens medlemmar med en stor andel av platserna elektrifierade. 25% av platserna för varje förening är utrustade med eluttag för elbilar av typ 2 med en maximal effekt på 11 kW. Våra laddningspunkter installerades under 2021.

Beställning av taggar för laddning

Väntetiden på nya taggar kan vara upp till 4 veckor, skicka ett mejl med informationen nedan till leverantören för att beställa. Var vänlig läs igenom nedanstående information först.

Kostnader

Förutom parkeringsavgiften betalar du för den förbrukade elen.

Administrationskostnad tas ut vid beställning av taggar 250 kr. Borttappade taggar kostar 250 kr vid beställning av ersättningstaggar.

Elen faktureras genom vår leverantör Unit AB (Tidigare namn VästElTeknik). Kvartalsvis via mejl. 10 dagars betalningstid på fakturorna, om betalning uteblir blockeras möjligheten att ladda. 

För närvarande är priset rörligt och motsvarar självkostnadspris. Vi uppdaterar priset löpande i enlighet med inköpskostnaden för samfällighetens el.

Historiskt elpris

Mars 2023 150,00 öre/kWh ink moms
April 2023 232,43 öre/kWh ink moms
Maj 2023 195,00 öre/kWh ink moms
Juni 2023 212,00 öre/kWh ink moms
Juli 2023 213,00 öre/kWh ink moms
Nov 2023 256,25 öre/kWh ink moms
Dec 2023 256,25 öre/kWh ink moms
Jan 2024 256,25 öre/kWh ink moms

Service och administration

Serviceavtal har upprättats gällande systemet mellan samfälligheten och Unit. Service och felsökning utförs vardagar mellan kl 07:30-16:30. Felanmälan görs till HSB Mölndal som kontaktar Unit för åtgärdande av felet.

Avtal

Jag bekräftar genom att göra beställningen att jag förstått innebörden och godkänner villkoren. Har du frågor börja med att kontakta Mölndals Övre Samfällighetsförening.

GDPR

Informationen, personuppgifterna omfattar person och användning. Dessa lagras av samfällighetsföreningen och Unit för fakturering och felsökning.

Skicka mejl till Unit för att beställa taggar

info@unitab.se

 • Vilken förening tillhör du?
  • Kvarnbyfallet
  • Kvarnbytornet
  • Mariedahl
  • Rosendahl
  • Kvarnbyterrasen
 • Vilken typ av plats har du?
  • Stationsgaraget / i garage
  • Stationsgarage / i carport
  • Stationsgaraget / markparkering
  • Kvarnbygaraget / i garage
 • Din garageplats / nummer på platsen
 • Ditt förnamn och efternamn
 • Ditt personnummer
 • Din postadress
 • Mejl för att ta emot fakturor
 • Telefonnummer
 • Jag godkänner villkoren och ger härmed tillstånd att behandla mina uppgifter enligt syftet beskrivet ovan
  • Ja

Vanliga frågor

Vi kan inte starta och avsluta laddningen med samma tagg?

Samma tagg som startade laddningen måste också avsluta den, båda taggarna är kopplade till samma konto men sessionen är knuten till taggen. Är man två personer som delar på bilen så förvarar man alltså med fördel den tagg man använder i bilen och har den andra i reserv hemma om den första kommer bort.

När kommer fakturan?

Fakturan för förbrukad el kommer kvartalsvis via mejl i efterskott och är baserad på faktisk förbrukning.

Jag ska flytta, hur gör jag med taggarna?

Efter du har fått sista fakturan kan du mejla till adressen som står på fakturan så stänger Vestelteknik av taggarna för vidare laddning.

Felanmälan

Alla felanmälningar görs till HSB Mölndal som sedan skickare vidare anmälningarna till rätt företag.

Bifogade filer