Stationsgaraget GA2

STATIONSGARAGET 
Stationsgaraget är en p-anläggning innehållande ca 217 p-platser, fördelat på 109 garageplatser, 54 carportplatser samt 54 öppna p-platser. 12 st av dessa är el-bilsplatser. Detta garage är en så kallad gemensamhetsanläggning GA2, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. Brf Kvarnbytornet, Brf Mariedahl och Brf Kvarnbyfallet. Hyresavtal via p-bolaget Aimo Park, som hanterar detta för oss i samfällighetsföreningen.

Avgiften för Garage p-plats i Stationsgaraget är fastställd till 1000 kr/mån och bilplats för år 2021.

Avgiften för Carportplats = 650 kr/mån
Avgiften för öppen p-plats = 330 kr/mån

För laddplatser tillkommer en förhöjd avgift utöver p-platsen på 80 kr/mån (+ verklig elförbrukning).

I garaget finns även 8 st MC-platser.

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Aimo Park AB, E-post: hyraplats@aimopark.se eller telefon: 0771-96 90 06, som administrerar p-platserna.
Öppettider: helgfria vardagar 8-17 (3:e torsdagen varje månad stänger man 14:00)

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo Park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01
Eller kontakta kundservice: kundservice@aimopark.se

LADDSTATION

För att kunna använda laddstationen på er parkeringsplats skall nedan registrering hos E-flux göras. Efter registreringen tar det 2-3 vardagar tills taggen kommer till er med post. Ange den adress ni vill att taggen skall skickas till. Följ anvisningarna på länken: https://www.e-flux.nl/en/evdriver-sweden/
De angivna kostnaderna på hemsidan kommer inte att bekostas av er utan ingår i hyran för parkeringsplatsen. Ni kommer bara betala för den el ni använder. Det finns även en bifogad lathund nedan hur man fyller i uppgifterna på länken samt lite mer info.     

FJÄRRKONTROLLER
De som har plats i Stationsgaraget, erhåller också en fjärrkontroll, som ingår i hyran. Skulle man dock tappa bort sin fjärrkontroll kostar detta 500 kr, som ersätts av hyrestagaren. 

Bifogade filer