Stationsgaraget GA2

STATIONSGARAGET 
Stationsgaraget är en p-anläggning innehållande ca 217 p-platser, fördelat på 109 garageplatser, 54 carportplatser samt 54 öppna p-platser bakom/under Brf Mariedahls fastighet. 12 st av dessa är el-bilsplatser, se förklarande bild till höger för hur man laddar. Detta garage är en så kallad gemensamhetsanläggning GA2, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. Brf Kvarnbytornet, Brf Mariedahl och Brf Kvarnbyfallets parkeringsplatser framgår av bifogat dokument. Hyresavtal görs sedan via p-bolaget Aimo Park, som hanterar detta för oss i samfällighetsföreningen.

Avgiften för Garage p-plats i Stationsgaraget är fastställd till 955 kr/mån och bilplats för år 2020.

Avgiften för Carportplats = 640 kr/mån
Avgiften för öppen p-plats = 320 kr/mån

För EL-laddplatser tillkommer en förhöjd avgift utöver p-platsen på 80 kr/mån (+ elförbrukning).
I garaget finns även 8st MC-platser.

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Aimo Park AB, E-post: hyraplats@aimopark.se eller telefon: 0771-96 90 06, som administrerar p-platserna.
Öppettider: helgfria vardagar 8-17 (3:e torsdagen varje månad stänger man 14:00)

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo Park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01
Eller kontakta kundservice: kundservice@aimopark.se

LADDSTATION

För att kunna använda laddstationen på er parkeringsplats skall nedan registrering hos E-flux göras. Efter registreringen tar det 2-3 vardagar tills taggen kommer till er med post. Ange den adress ni vill att taggen skall skickas till. Följ anvisningarna på länken: https://www.e-flux.nl/en/evdriver-sweden/
De angivna kostnaderna på hemsidan kommer inte att bekostas av Er utan ingår i hyran för parkeringsplatsen. Ni kommer bara betala för den el ni använder. Det finns även en bifogad lathund nedan hur man fyller i uppgifterna på länken samt lite mer info.     

FJÄRRKONTROLLER
De som har plats i Stationsgaraget, erhåller också en fjärrkontroll, som ingår i hyran. Skulle man dock tappa bort sin fjärrkontroll kostar detta 500 kr, som ersätts av hyrestagaren. 

Bifogade filer