Stationsgaraget GA2

STATIONSGARAGET 
Stationsgaraget är en p-anläggning innehållande ca 220 p-platser, fördelat på ca 112 garageplatser, 54 carportplatser samt 54 öppna p-platser bakom/under Brf Mariedahls fastighet. 12 st av dessa är el-bilsplatser, se förklarande bild till höger för hur man laddar. Detta garage är en så kallad gemensamhets-anläggning GA2, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. Brf Kvarnbytornet, Brf Mariedahl och Brf Kvarnbyfallets parkeringsplatser framgår av bifogat dokument. Hyresavtal görs sedan via samfällighetsföreningen/p-bolag.

Avgiften för Garage p-plats i Stationsgaraget är fastställd till 900 kr/mån och bilplats för år 2019/2020.

Avgiften för Carportplats = 600 kr/mån
Avgiften för öppen p-plats = 300 kr/mån

PARKERING/GARAGE (Q-PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Anna Karlsson på Q-Park E-post: anna.karlsson@q-park.com eller telefon: 018-489 01 23 som administrerar p-platserna.

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Q-park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01

LADDSTATION

För att kunna använda laddstationen på er parkeringsplats skall nedan registrering hos E-flux göras. Efter registreringen tar det 2-3 vardagar tills taggen kommer till er med post. Ange den adress ni vill att taggen skall skickas till. Följ anvisningarna på länken: https://www.e-flux.nl/en/evdriver-sweden/
De angivna kostnaderna på hemsidan kommer inte att bekostas av Er utan ingår i hyran för parkeringsplatsen. Ni kommer bara betala för den el ni använder. Det finns även en bifogad lathund nedan hur man fyller i uppgifterna på länken samt lite mer info.        

FJÄRRKONTROLLER
De som har plats i Stationsgaraget, erhåller också en fjärrkontroll, som ingår i hyran. Skulle man dock tappa bort sin fjärrkontroll kostar detta 500 kr, som ersätts av hyrestagaren. 

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.