Styrelse

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020/2021
(efter årsstämman 27/5-2020)

Ordförande: Hans Forseström, Brf Kvarnbyfallet
Ledamot: Benjamin Nylén, Brf Rosendahl
Ledamot: Bertil Hallman, Brf Mariedahl
Ledamot: Hans Svensson, Brf Kvarnbytornet
Adjungerad: Robert Dutkiewicz, Brf Kvarnbyterrassen
Adjungerad: Tommy Hansson, Brf Kvarnbyfallet
Suppleant: Maria Persson, Brf Rosendahl
Suppleant: Anna Sandelin, Brf Mariedahl
Suppleant: Linda Johansson, Brf Kvarnbytornet
Suppleant: Ingemo Sörlin, Brf Kvarnbyterrassen

Revisor: Per Gillmert, Förenade Revisorer
Revisorssuppleant: Erik Modin, Förenade Revisorer
Ekonomisk förvaltning: HSB Mölndal (från 1/7-2020)
Teknisk förvaltning: HSB Mölndal

Vid allmänna frågor från bostadsrättsföreningarnas medlemmar, så kontaktar ni respektive styrelserepresentant för er egen förening, som tar frågan vidare till MÖS styrelse.

Vid frågor till styrelsen som inte berör felanmälningar hänvisas ni till [javascript protected email address]
Men i första hand skall det alltid upp till er egen BRF styrelse först.

NOTERING:
Vi kommer nu successivt bygga på hemsidan med diverse information mm, samt komma igång med det nya styrelsearbetet.
Alla anläggningar är inte fullt ut överlämnade ännu från Bonava/HSB, men vi börjar se slutet på färdigställandet av området nu. Mer info kommer inom kort.


STADGAR: Se separat fil nedan

Bifogade filer