Kvarnbygaraget GA1

KVARNBYGARAGET 
Kvarnbygaraget är en p-anläggning innehållande 194 p-platser i en 4-vån garagebyggnad bakom/under Brf Kvarnbyterrassens fastighet. Detta garage är en så kallad gemensamhets-anläggning GA1, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. 
Brf Kvarnbyterrassen, Brf Rosendahl och Brf Kvarnbyfallet

Brf Kvarnbyterrassen har 88 p-platser, Brf Kvarnbyfallet har 42 p-platser och Brf Rosendahl 64 p-platser av totalt 194 st i Kvarnbygaraget.
I garaget finns det även 12 st MC-platser, med låsring.
Hyresavtal görs sedan via p-bolaget Aimo Park AB, som hanterar uthyrningen åt oss i Samfällighetsföreningen.

Avgiften för p-plats i Kvarnbygaraget 2021.

Garageplats 1000 kr/mån
Garageplats el 1250 kr/mån*

*Elbilsladdning i Kvarnbygaraget sker utan separat debitering. Priset är schabloniserat utifrån en standardförbrukning och utifrån uppmätta värden. I framtiden hoppas vi kunna byta ut befintliga laddare mot laddare som kan användas för individuell mätning och debitering.

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Aimo Park AB, E-post: hyraplats@aimopark.se eller telefon: 0771-96 90 06, som administrerar p-platserna.
Öppettider: helgfria vardagar 8-17 (3:e torsdagen varje månad stänger man 14:00)

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo Park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01
Eller kontakta kundservice: kundservice@aimopark.se