Kvarnbygaraget GA1

KVARNBYGARAGET 
Kvarnbygaraget är en p-anläggning innehållande 194 p-platser i en 4-vån garagebyggnad bakom/under Brf Kvarnbyterrassens fastighet. Detta garage är en så kallad gemensamhets-anläggning GA1, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. 
Brf Kvarnbyterrassen, Brf Rosendahl och Brf Kvarnbyfallet

Brf Kvarnbyfallet har 42 p-platser av totalt 194 st i Kvarnbygaraget. Dessa platser är i huvudsak belägna i de 2 nedre våningsplanen (plan 12-13). Hyresavtal görs sedan via samfällighetsföreningen/p-bolaget Q-Park.

Avgiften för p-plats i Kvarnbygaraget är fastställd till 900 kr/mån och bilplats för år 2018/2019.

PARKERING/GARAGE (Q-PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Anna Karlsson på Q-Park E-post: anna.karlsson@q-park.com eller telefon: 018-489 01 23 som administrerar p-platserna.

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Q-park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01