Felanmälan av GA-ytor

FELANMÄLAN FÖR MÖS ANLÄGGNINGAR

HSB Mölndal via följande formulär: https://www.hsb.se/molndal/felanmalan/

FELANMÄLAN SOM ÄR AKUT:
Vardagar kvällar (15:00 - 09:00) och helger
Kontakta Securitas telefon: 010-470 53 01
OBS!! Glöm inte att föreningen kan komma att ställa krav på dig om det skulle visa sig att felanmälan var obefogad, såsom ett akut ärende, som borde kunnat vänta tills nästkommande arbetsdag.

Ni måste även meddela er egen bostadsrättsförenings styrelse, så att även de får kännedom om ärendet. Samfällighetsföreningen är en gemensam angelägenhet (gemensamt ägande) för alla de 5 bostadsrättsföreningarna i området.

Felanmälningar som skall göras i MÖS regi är detaljer som berör:
(Se även karta över vilka anläggningar som berörs)
1) ÅV-husen (4st)
2) Kvarnbygaraget
3) Stationsgaraget inkl carportar och öppna p-platser
4) Belysningen inom området
5) Gator och vägar
6) Lekplatserna inom området
7) Besöksparkeringarna