Årsstämma 2020

STÄMMOPROTOKOLLET INLAGT 10/6-2020

KALLELSE OCH DAGORDNING TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Mölndals Övre, får härmed kalla till ordinarie föreningsstämma.
Tid: onsdagen den 27 maj 2020 kl. 17:30

Plats: Teams/Skype enligt bifogad länk i kallelse

Dagordning: Se nedan fil inkl bilagor

Bifogade filer