Kamerapolicy

Mölndals Övre Samfällighetsförening kameraövervakar Kvarnbygaraget GA1 samt Stationsgaraget GA2. Föreningen har genom stämmobeslut infört den aktuella övervakningen i syfte att förebygga brott eller om brottslighet förelegat ta hjälp av informationen i utredningssyfte. Vi behöver med detta spara och behandla ostrukturerade personuppgifter om dig, så som rörlig bild.

Nedan hittar du vår kamerapolicy som beskriver bevakningen.

Bifogade filer