Årsstämma 2021

Styrelsen för Mölndals Övre Samfällighetsförening, får härmed kalla till ordinarie föreningsstämma.
Tid: måndagen den 31 maj 2021 kl. 18:00

Plats: Digitalt via Teams enligt bifogad länk i e-postkallelse

Bifogade filer