Välkommen

Bostadsrättsföreningen Paviljongen bildades 2013 och föreningen syftar till att förvalta de fem fastigheterna med totalt 92 lägenheter belägna i Vallastaden. Föreningens fastigheter finns på Musikgränd, Nanna Svartz gata, Poesigränd samt Fredrik Hasselqvist gata och stod klara under 2017. 

Dessutom är föreningen med och förvaltar två felleshus belägna i Vallastaden tillsammans med andra bostadsrättsföreningar och småhusägare genom samfälligheterna Illustrationen- samt Integrationen. 

Det är idag möjligt att vistas i Felleshuset Illustrationen fritt under dagtid. Dessutom finns möjligheten att mot en avgift hyra samlingslokalen och övernattningslägenheten. Felleshuset Integrationen är ännu inte färdigställt, men förhoppningen är att den skall kunna invigas under senare delen av 2021.