Välkommen

Bostadsrättsföreningen Paviljongen bildades 2013 och föreningen syftar till att förvalta de sex fastigheterna med totalt 98 lägenheter belägna i Vallastaden. Föreningens fastigheter finns på Musikgränd, Nanna Svartz gata, Poesigränd samt Fredrik Hasselqvist gata och stod klara under 2017. 

Dessutom är föreningen med och förvaltar två felleshus belägna i Vallastaden tillsammans med andra bostadsrättsföreningar och småhusägare genom samfälligheterna Illustrationen- samt Integrationen. 

Det är idag möjligt att vistas i Felleshuset Illustrationen fritt under dagtid. Dessutom finns möjligheten att mot en avgift hyra samlingslokalen och övernattningslägenheten. Felleshuset Integrationen har nu dessutom blivit färdigställt och invigt, även ifall det fortfarande återstår vissa saker innan det är helt färdigt. För mer information, se fliken "Samfällighet och felleshus".