Samfällighet och fellehus

Varje kvarter i Vallastaden är en egen samfällighetsförening med en egen styrelse. Styrelserna sköter felleshusen och marken runt felleshusen. Vår förening finns i två kvarter: Integrationen (hus A och B) och Illustrationen (hus C, D, E och F).

Illustrationen:
styrelse@f97.se

Integrationen:
Fellehuset i kvarteret Integrationen är ännu inte färdigt, men beräknas kunna tas i drift under senare delen av 2021.

Frågor om fellehusen och bokning av fellehus besvaras bäst av respektive samfällighetsförenings kontaktperson, men information finns även i dokumentet nedan. 

I facebookgruppen Boende i Vallastaden finns ett dokument med mer information om de olika samfällighetsföreningarna och felleshusen

Bifogade filer