Kontaktuppgifter

Kontakt med styrelsen

Styrelsen nås enklast genom att skicka e-post till brf.paviljongen@outlook.com. Det är dessutom möjligt att lämna brev i föreningens brevlåda på Musikgränd 3C 583 28 Linköping. Dessutom är det möjligt att kontakta styrelsemedlemmarna på följande nummer:

Ordförande

Johan Lindell

072 – 315 69 48

Ekonomiansvarig

Oscar Kröger

070 – 611 97 08

Sekreterare

Jennifer Storm

070 – 347 67 44

Fastighetsansvarig

Fastighetsansvarig

Johan Lindell

Oscar Granér

072 – 315 69 48

072 – 510 00 37

Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig

Stöd ekonomi/suppleant

Oscar Granér

Jennifer Storm

Hans Persson

072 – 510 00 37

070 – 347 67 44

070 – 819 91 33

Frågor om avgifter, hyror, medlemskap, överlåtelser och pantsättning m.m.

Nabo

Hemsida: www.nabo.se

E-post: info@nabo.se

Telefon: 010 - 288 00 27, telefontid helgfria vardagar kl. 09:00 – 11.30.

Felanmälan och jour (ej vitvaror)

FF Fastighetsservice

Hemsida: www.ff-fastighetsservice.se

Telefon: 0771 - 330 300, telefontid helgfria vardagar kl. 07:00-16:00.

Jour: Övrig tid är jour. Jourärenden avser endast akuta ärenden så som vattenläckage.

Andra jourärenden ska alltid först stämmas av med någon i styrelsen. Du kan själv bli debiterad för jourkostnader om du inte stämmer av med styrelsen först. Styrelsen kan i vissa fall hjälpa er lösa problemen även under jourtid.

Felanmälan vitvaror

Vid felanmälan avseende vitvaror kontaktas Electrolux Service. För att kunna registrera en felanmälan måste du även uppge märke, modell, produkt och serienummer. Uppgifterna finns på vitvarans produktskylt (se ytterligare information i bopärmen).

Electrolux

E-post: electroluxservice@electrolux.se

Telefon: 0771 – 76 76 76