Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
En avgiftshöjning om 10 % genomfördes årsskiftet 2022/2023.

Bredband
Fastigheterna har bredband via Utsikten Bredband. Abonnemang teckas av varje lägenhet för sig.

Hiss
Fastigheterna har hiss och automatiska dörröppnare.

Avfall
Abonnemang tecknas via Tekniska verken.

El
Elabonnemang tecknas själv.

Vatten
Vatten debiteras på avgiftsavin efter lägenhetens andelstal.

Underhållsplan
Underhållsplan upprättad. Inget underhåll planerat utöver det löpande.

Energideklaration
Energideklarationer finns upprättade för samtliga fastigheter. Dessa finns att tillgå längst ned på sidan.

Årsredovisning och stadgar 
Årsredovisningen för 2021 fås efter förfrågan. Föreningsstämman godkände nya stadgar för föreningen på stämman 2022. Dessa hittas längst ned på sidan.

Information om överlåtelser
Överlåtelser sköts av den ekonomiska förvaltaren Nabo. Kontakta Nabo och skicka in dokument genom https://nabo.se/kontakt. Det är dessutom Nabo som hanterar pantsättningshandlingarna.

Juridiska personer
Ej ännu publicerat.

Kontakt
För mer information, kontakta [javascript protected email address].

Mäklarbild
Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till: maklarservice.com. Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till [javascript protected email address]

Bifogade filer