Samfällighet och fellehus

Varje kvarter i Vallastaden är en egen samfällighetsförening med en egen styrelse. Styrelserna sköter felleshusen och marken runt felleshusen. Vår förening finns i två kvarter: Integrationen (hus A och B) och Illustrationen (hus C, D, E och F).

Illustrationen:

Kontakt med styrelsen för samfälligheten Illustrationen sker via SMS till K. Palmqvist via 070-227 07 71 eller melj via [javascript protected email address]. Lokal- och bokningsinformation hittas i filen längre ner på sidan. 

Integrationen:
Fellehuset i kvarteret Integrationen har nu invigts för användning. Kontakt med styrelsen för samfälligheten Integrationen sker via [javascript protected email address]. Lokal- och bokningsinformation hittas i filen längre ner på sidan.

Frågor om fellehusen och bokning av fellehus besvaras bäst av respektive samfällighetsförenings kontaktperson, men information finns även i dokumentet nedan. 

I facebookgruppen Boende i Vallastaden finns ett dokument med mer information om de olika samfällighetsföreningarna och felleshusen

Bifogade filer