Kontaktuppgifter

Kontakt med styrelsen

Styrelsen nås enklast genom att skicka e-post till brf.paviljongen@outlook.com. Det är dessutom möjligt att lämna brev i föreningens brevlåda på Musikgränd 3C 583 28 Linköping. Dessutom är det möjligt att kontakta styrelsemedlemmarna på följande nummer:

Ordförande

Victor Lindholm

073 – 546 89 46

Ekonomiansvarig

Hans Persson

070 – 819 91 33

Sekreterare och ekonomistöd

Oscar Kröger

070 – 654 65 30

Fastighetsansvarig

Johan Lindell

072 – 315 69 48

Fastighetsansvarig

Oskar Zeidan Mellqvist

073 – 32 32 312

Kommunikationsansvarig

Oscar Granér

072 – 51 000 37

Frågor om avgifter, hyror, medlemskap, överlåtelser och pantsättning m.m.

Nabo

Hemsida: www.nabo.se

E-post: info@nabo.se

Telefon: 010 - 288 00 27, telefontid helgfria vardagar kl. 09:00 – 11.30.

Felanmälan och jour (ej vitvaror)

FF Fastighetsservice

Hemsida: www.ff-fastighetsservice.se

Telefon: 0771 - 330 300, telefontid helgfria vardagar kl. 07:00-16:00.

Jour: Övrig tid är jour. Jourärenden avser endast akuta ärenden så som vattenläckage.

Andra jourärenden ska alltid först stämmas av med någon i styrelsen. Du kan själv bli debiterad för jourkostnader om du inte stämmer av med styrelsen först. Styrelsen kan i vissa fall hjälpa er lösa problemen även under jourtid.

Felanmälan vitvaror

Vid felanmälan avseende vitvaror kontaktas Electrolux Service. För att kunna registrera en felanmälan måste du även uppge märke, modell, produkt och serienummer. Uppgifterna finns på vitvarans produktskylt (se ytterligare information i bopärmen).

Electrolux

E-post: electroluxservice@electrolux.se

Telefon: 0771 – 76 76 76