Välkommen till Brf Kvarnbyfallet

Med ett högt läge i Mölndal kan Brf Kvarnbyfallet erbjuda ett modernt boende med fantastiska utblickar över omgivningen. Närheten till Kvarnbyns genuina miljöer med sitt forsande vatten, Gamla Torgets service och närheten till kollektivtrafik.

Föreningen består av 115 lägenheter, men förfogar även över 1 gästlägenhet, 1 gemensamhetslokal, 2 gemensamma tvättstugor samt 1 hobbyrum. 

Under/bakom huset Brf Kvarnbyterrassen finns även ett 4-vån garage innehållande 194 p-platser (i en separat gemensamhetsanläggning) där Brf Kvarnbyfallet har 42 p-platser, samt cirka 50 p-platser i gemensamhetsanläggningen Stationsgaraget.

P-platser (garageplatser mm) administreras av Mölndals Övre Samfällighetsförening (läs mer om detta under rubriken Samfällighetsföreningen)
Dess styrelse består av två stycken medlemmar per förening i området, fem stycken totalt.

Interna sidor visas bara för inloggade medlemmar, allmänna sidor visas även för vanliga besökare från Internet.