Kvarnbygaraget GA1

KVARNBYGARAGET
Kvarnbygaraget är en p-anläggning innehållande 194 p-platser i en 4-vån garagebyggnad bakom/under Brf Kvarnbyterrassens fastighet. Detta garage är en så kallad gemensamhets-anläggning GA1, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i.
Brf Kvarnbyterrassen, Brf Rosendahl och Brf Kvarnbyfallet

Brf Kvarnbyfallet har 42 p-platser av totalt 194 st i Kvarnbygaraget. Dessa platser är i huvudsak belägna i de 2 nedre våningsplanen (plan 12-13). Hyresavtal görs sedan via samfällighetsföreningen/p-bolaget Aimo Park.
I garaget finns även 12st MC-platser.

Avgiften för p-plats i Kvarnbygaraget är fastställd till 1 000 kr/mån och bilplats för år 2021/2022.

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man AimoPark på e-post: [javascript protected email address] eller telefon: 0771-96 90 06 som administrerar p-platserna.

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01
Övriga felanmälningar görs till vår förvaltare HSB Mölndal, som sedan skickar vidare till rätt företag.

ELBILSLADDNING

25% av platserna för respektive förening är utrustade med uttag för elbil (typ 2, max 11kw). Förhöjd avgift f.n 170 kr/mån för elbilsplats samt förbrukad el 1,5 kr/kWh ink moms. Priset för elen styrs av samfällighetens elavtal.

MÖS har satsat på att ligga i framkant och möjliggöra elbilsladdning för samfällighetens medlemmar med en stor andel av platserna elektrifierade. Våra laddningspunkter installerades under 2021.

För att hyra elbilsplats kontaktar man Aimopark som ordnar ett byte till elbilsplats om det finns någon tillgänglig. Därefter gör man en beställning av taggar till den specifika platsen genom att fylla i följande formulär väntetiden på nya taggar är cirka 2 veckor.

VANLIGA FRÅGOR

Vi kan inte starta och avsluta laddningen med samma tagg?
Samma tagg som startade laddningen måste också avsluta den, båda taggarna är kopplade till samma konto men sessionen är knuten till taggen. Är man två personer som delar på bilen så förvarar man alltså med fördel den tagg man använder i bilen och har den andra i reserv hemma om den första kommer bort.