Information om 2:a handsuthyrning

Vi hänvisar er till att läsa i stadgarna om detta §7, §30 och §31.

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke eller att hyresnämnden lämnar tillstånd till andrahandsupplåtelsen.
Tillståndet begränsas vanligtvis till (1år) i taget, efter detta måste ny ansökan lämnas in.
En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.
http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/
Avgiften för en andrahandsupplåtelse för en lägenhet är årligen 10% av prisbasbeloppet (46 500 kr år 2019) enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:100). Detta innebär att avgiften blir 387,50 kr/mån för år 2019.
Ansökningsblankett lämnas i god tid in till styrelsen (se fil nedan) tillsammans med en kopia på ert kommande hyresavtal, läs även igenom riktlinjerna som finns nedan.

1) Det är du som bostadsrättshavare som har det fulla ansvaret gentemot bostadsrättsförening så att:
a) erforderliga tillstånd till uthyrningen finns.
b) att månadsavgifter inkl. extra avgift betalas i tid.
c) störningar inte förekommer under uthyrningen.
d) att meddela hyresgästen alla skyldigheter gentemot föreningen. 
e) om du tänker vistas utomlands under tiden, så skall du ge en fullmakt åt en person som bor i Sverige och som kan företräda dig i alla frågor som rör lägenheten.
f) kräv att din hyresgäst har en hemförsäkring. Du som bostadsrättshavare ansvarar för skador, som andrahandshyresgästen är vållande till.

Viktigt att alla ansökningsblanketterna är komplett ifyllda (ansökningsblankett samt hyresavtal för din uthyrning), med uppgifter såsom adress under uthyrningstiden, uppgifter om andrahandshyresgäst samt skäl till uthyrningen. Vid studier skall intyg från skola lämnas in. Vid provsambo skall namn på personen samt adress anges och kopia av sambos hyres/köpeavtal samt personbevis.

Styrelsens handläggningstid är ca 1 månad (beslut tas på nästkommande styrelsemöte)

Ofullständig ansökan returneras.

Kom ihåg att hyran skall vara skälig för er egen skull, annars kan andrahandshyresgästen gå till hyresnämnden efteruthyrningstiden och du kan då riskera att bli återbetalningsskyldig.
Tips för hur man räknar ut en skälig hyra för en bostadsrätt finns på denna länken KLICKA HÄR


Bifogade filer