Mäklarinformation

Allmän information
Bostadsrättsföreningen är färdig och överlämnad från den 1/7-2018, parkeringsanläggningarna i området ligger under Samfällighetens ansvarsområde (via Aimopark), där Brf Kvarnbyfallet är delägare i med 23% i GA3 som bland annat omfattar ÅV-hus, markytor, vägar, belysning mm.
Föreningen består av 115 lägenheter fördelade på 6 trapphus.

Inflyttningstider
Inflyttningarna var mellan september-2017 till mars-2018 

Avgiftshöjningar 
Föreningen har inte höjt sina avgifter sedan starten 2017, men från 1/1-2023 kommer höjning av årsavgiften att göras med +17%.

Bredband 
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB, här debiteras en separat avgift per lägenhet för basutbudet vad gäller bredband/TV & Telefoni om 154 kr/mån (från 1/1-2023 kommer denna avgift att höjas med +22kr/mån till 176 kr/mån)
OBS! Routern som finns i lägenheten tillhör föreningen och skall lämnas kvar till ev. ny köpare.

Varmvatten
Fastigheten har IMD (individuell mätning och debitering) av varmvattnet och avgiften är 70 kr/m3 varmvatten (från 1/1-2023 kommer denna avgift att höjas med +2 kr/m3 till 72 kr/m3 + moms). Preliminär debitering går ut varje månad och en avläsning görs 1 gång/år.

Hiss
Fastigheten har hissar i alla trapphus.

Underhållsplan
Bostadsrättsföreningen är snart 5 år. Underhållsplan upprättades under våren 2020 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften 2,5% av prisbasbelopp och betalas av köparen, via faktura från SBC. Pantsättningsavgift 1% av prisbasbelopp betalas av pantsättaren.

Ansökan om medlemskap
Styrelsen tar minst 1 månad på sig att granska och godkänna medlemsansökningar. 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. 

Kontaktperson
För mer information, kontakta Styrelsen i Brf Kvarnbyfallet via e-post: kvarnbyfallet@outlook.com

Bostadsrättstillägg
I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägget för alla 115 lgh, med ersättning till fullvärde, dock med en självrisk på 1 500 kr.
Försäkringen är tecknad hos Trygghansa försäkringar, för mer information eller försäkringsbrev se bifogade dokument nedan. 
Dock måste ni som medlemmar teckna en vanlig hemförsäkring.


Priser på olika parkering
(uppdaterad 2023-06-28)
Parkeringsplatserna har följande beräknad månadsavgift
Garage 1 050 kr/månad, med laddstolpe 1 220 kr/månad
Carport 735 kr/månad, med laddstolpe 905 kr/månad
P-plats ute 525 kr/månad, med laddstolpe 695 kr/månad
MC parkering 450 kr/månad.

Vid Lägenhetsförsäljningar (Överlåtelser)

Vid 2:a handsförsäljningar åligger det säljaren och mäklaren att se till att följande åtgärder och information kommer till den nya köparens kännedom, samt att erforderligt material lämnas över.


 1. Digital box (IPTV) tillhör lgh och lämnas kvar vid överlåtelse.
 2. Routern som finns i lägenheten tillhör föreningen och skall lämnas kvar till ev. ny köpare.
 3. BoPärm (som tillhör lägenheten) lämnas över från säljaren och kvitteras av den nya köparen.
 4. Avläsning av varmvattenmätare (placerad i trapphusets VS-schakt). Avstämning görs gentemot tidigare avstämning av VV-mätaren (föregående kvittenslapp från säljaren). Det vill säga att säljare och köpare själva reglerar säljarens förbrukning fram till överlåtelsen gentemot tidigare avläsning. I alla ursprungliga upplåtelseavtal finns texten "Till årsavgiften tillkommer debitering av preliminär avgift för varmvatten" Detta innebär att verklig avläsning/reglering utförs 1 gång om året.
  Priset är 72 kr/m3 varmvatten (inkl. moms) (gäller från 1/1-2023).
 5. Tillse att EL-abonnemanget sägs upp och skrivs över på den nya köparen (kontakta Mölndal Energi) Utför gärna avläsning av EL-mätare (notera mätarställning), för att undvika framtida missförstånd. Kontakta någon i styrelsen för att komma åt EL-mätarna.
 6. Lämna över rätt antal nycklar och taggar (meddela styrelsen vid förlust av taggar, så att dessa kan spärras)
 7. Se till att köparen får till sig information om var tapeter, kakel och klinker mm förvaras, detta måste sparas under den 5 åriga garantitiden (fram till 2023-04-23).
 8. Lämna gärna över den ursprungliga kvittenslappen, där ÅVC-kortnummer mm finns angivet.
 9. Meddela även köparen vad gäller föreningens Stadgar & Trivselregler, så att det inte uppkommer några missförstånd vad gäller skyldigheter och rättigheter.
 10. Information om lägenheten har en inglasad balkong.
  • BRI är ansvarig för underhållet av inglasningen enligt samma grunder, som enligt stadgarna, gäller lägenhetens inre.
  • BRI ansvarar för skador på föreningens egendom till följd av inglasningen som sådan eller orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller nedmontering av inglasningen, liksom för person- eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av montering, användning, underhåll eller nedmontering av inglasningen
  • Vid avflyttning, ska ansvaret för inglasningen övergå till den nya medlemmen, som flyttar in och det är BRI som informerar om detta.
  • Vid eget beslut om nedmontering av inglasningen är BRI skyldig att återställa balkongen/uteplatsen i det skick den var innan inglasningen gjordes och reparera eventuella skador på huset som uppkommit till följd av inglasningen.

Har ni som köpt lägenhet på överlåtelseavtal i Brf Kvarnbyfallet inte fått till er något av ovanstående så ombedes ni kontakta den föregående säljaren och/eller mäklaren.

Bifogade filer