Styrelse

Styrelseförteckning Brf Kvarnbyfallet

Frågor till styrelsen skall alltid gå via styrelsemailen:
kvarnbyfallet@outlook.com

Vi presenterar här nedan den nya styrelsen som valdes på årsstämman den 10/12-2020 och som nu har konstituerat sig enligt nedan, mer info kommer inom kort.

Mikael Keränen, Ordförande & Ledamot

LGH D1301
Kvarnbygatan 45
0725-11 00 16

Tommy Hansson, Ledamot & vice ordförande
LGH A1403
Kvarnbygatan 51
0707-33 29 30

Rickard Trulsson, Ledamot
LGH C1002
Kvarnbygatan 47
0738-14 08 88


Maria Malmqvist Sigl, Ledamot
LGH B1501
Kvarnbygatan 49
0706-23 61 50


Therése Nordin, Ledamot
LGH C1102
Kvarnbygatan 47
0704-30 87 83


Therese Johansson, Suppleant
LGH C1502
Kvarnbygatan 47
0724-51 10 69


Rikard Malm, Suppleant & Sekreterare
LGH C1502
Kvarnbygatan 47
0709-21 89 22

Mikael Nyberg, Suppleant
LGH E1202
Kvarnbygatan 39
0700-43 54 57

Hans Forseström, Suppleant
0706-93 02 56

Valberedningen


Caroline Johansson
LGH C1202
Kvarnbygatan 47
johanssoncaroline2@gmail.com
0737-28 09 69

David Eriksson
LGH B1303
Kvarnbygatan 49
eriksson.o.david@gmail.com
0709 46 30 24


Ekonomisk förvaltning 
SBC, Avgifter

0771-722 722
nykund.re@sbc.se  
Redovisning: 060-67 80 71

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen.
Avgifts- och hyresförvaltaren har fullmakt att skriva under dessa för föreningens räkning för att sedan föra in uppgifterna i er lägenhetsförteckning.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

Teknisk förvaltning
HSB Mölndal (752000-0394)
Kundtjänst: 031-776 84 00
Felanmälan web: info.molndal@hsb.se
Securitas: 010-470 53 01 (nödfall)

Torggatan 1B, Box 305 431 24 Mölndal

Frågor fastighetsskötsel / ÅV-hus
HSB Mölndal Receptionen: 031-776 84 00

E-post: info@molndal@hsb.se
Torggatan 1B, Box 305 431 24 Mölndal

Revisor

Förenade revisorer

Per Gillmert: 031-384 09 09
per@forrev.seStyrelsemöten

1) ONS 17/12-2020 - Konstituerande möte för den nya styrelsen


Styrelsemöten under 2021

1) ONS 20/1 - Möte 21-1 (kl.18:30 i G-lokalen + via Teams)
2) Bestäms på mötet 20/1 å läggs Årskalendern för år 2021

Årsstämma
Årsstämma under 2020
DEC-2020: 10/12 - Ordinarie Årsstämma (separat kallelse)

Arbetsmöten

Arbetsmöten under 2021