Styrelse

Styrelseförteckning Brf Kvarnbyfallet

Frågor till styrelsen skall alltid gå via styrelsemailen:
kvarnbyfallet@outlook.com

Patrik Kihlström, Ordförande & Ledamot
LGH D1002
Kvarnbygatan 45
0728-71 19 63
patrik.kihlstrom@hotmail.com
Patrik ansvar: Nyckelhantering (KL-nyckel), uthyrning G-lokal & Gästlägenhet, ekonomi & fakturor (SBC) samt kreditupplysningar.
Fastighetsförsäkring.

Tommy Hansson, Ledamot
LGH A1403
Kvarnbygatan 51
0707-33 29 30
tommy.hansson@liviagolv.se
Tommy ansvar: separata utredningar (balkonger & fasader), kontaktperson samfälligheten, hissar, ventilation, utvändig mark, Teknisk förvaltning (HSB Mölndal).

Georg Touma, Ledamot
LGH D1101
Kvarnbygatan 45
0703-87 19 22
georg.touma@outlook.com 
Georg ansvar: Balkonginglasningar & övriga fastighetsfrågor.
Dokumenthantering & Ansvarsfördelning

Mikael Keränen, Ledamot & vice sekreterare
LGH D1301
Kvarnbygatan 45
0725-11 00 16
mikael@keranen.nu
Mikael ansvar: Hemsidan, tagghantering & porttelefon, ComHem (TV & Bredband)


Hans Forseström, Ledamot

hans.fo@outlook.com
Hans ansvar: Ekonomi (SBC), Energi & fjärrvärme, Dokumenthantering.


Therese Johansson, Suppleant
LGH C1502
Kvarnbygatan 47
0724-51 10 69
therese.i.johansson@icloud.com
Therese ansvar: information kommer.......

Ida Johansson, Suppleant & sekreterare
LGH E1302
Kvarnbygatan 39
0707-87 43 80
johansson93@msn.com
Idas ansvar: information kommer.......

Mikael Nyberg, Suppleant
LGH E1202
Kvarnbygatan 39
0724-51 10 69
mikael.nyb94@hotmail.com
Mikael ansvar: information kommer.......


VALBEREDNINGEN

Rickard Trulsson
LGH C1002
Kvarnbygatan 47
E-post: rickard.trulsson@me.com
TELEFON: 0738-18 08 88

Caroline Johansson
LGH C1202
Kvarnbygatan 47
E-post: johanssoncaroline2@gmail.com
TELEFON: 0737-28 09 69

Ekonomisk förvaltning
SBC, Avgifter

0771-722 722
nykund.re@sbc.se  
Redovisning: 060-67 80 71

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen.
Avgifts- och hyresförvaltaren har fullmakt att skriva under dessa för föreningens räkning för att sedan föra in uppgifterna i er lägenhetsförteckning.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

Teknisk förvaltning
HSB Mölndal (752000-0394)
Kundtjänst: 031-776 84 00
Felanmälan web: info.molndal@hsb.se
Securitas: 010-470 53 01 (nödfall)

Torggatan 1B, Box 305 431 24 Mölndal

Frågor fastighetsskötsel / ÅV-hus
HSB Mölndal Receptionen: 031-776 84 00

E-post: info@molndal@hsb.se
Torggatan 1B, Box 305 431 24 Mölndal

Revisor
Förenade revisorer

Per Gillmert: 031-384 09 09
per@forrev.se

STYRELSEMÖTEN
Styrelsemöten under 2019
1) TIS 15/1 - Möte 19-1 (kl.18:00 i G-lokalen)
2) ONS 20/2 - Möte 19-2 (kl .18:30 i G-lokalen)
3) TORS 14/3 - Möte 19-3 (kl.18:30 i G-lokalen)
4) TIS 9/4 - Möte 19-4 (kl.18:30 i G-lokalen)
5) MÅN 6/5 - Möte 19-5 (kl.18:30 i G-lokalen)
6) TIS 7/5 - Samverkansmöte alla BRF (kl 17:30 i G-lokalen)
7) TIS 14/5 - Infomöte MÖS (16:00 hos Bonava)
8) ONS 15/5 - Arbetsmöte (Styrelsearbete i G-lokalen 14-20)
9) TIS 21/5 - Samverkansmöte alla BRF inom området Kvarnbyterrassen, kl.18:00.
10) ONS 22/5 - Möte med teknisk förvaltning (HSB Mölndal) kl.13:20
11) TIS 28/5 - Årsstämma MÖS (kl 17:00 Götiska)
12) MÅN 3/6 - Möte 19-6 (kl 18:30 i G-lokalen)
13) ONS 12/6 - inplanerad Extra stämma kl.18:30
14) ONS 19/6 - Arbetsmöte för styrelsen
15) TORS 1/8 - Arbetsmöte för delar av styrelsen
16) TORS 8/8 - Arbetsmöte för styrelsen
17) ONS 14/8 - Möte 19-7 & 8 (kl 18:30 i G-lokalen)
18) MÅN 19/8 - Arbetsmöte för styrelsen
19) TORS 22/8 - Arbetsmöte för styrelsen
20) TORS 29/8 - Arbetsmöte för styrelsen
21) TORS 12/9 - Arbetsmöte för styrelsen
22) TORS 19/9 - Möte 19-9 (kl 18:30 i G-lokalen)
23) TIS 24/9 - Genomgång Underhållsplan med Sustend
24) TORS 26/9 - Arbetsmöte för styrelsen
25) TORS 10/10 - Arbetsmöte för styrelsen
26) TORS 24/10 - Möte 19-10 (kl 18:30 i G-lokalen)
27) TORS 7/11 - Arbetsmöte för styrelsen
28) MÅN 11/11 - Ekonomimöte för styrelsen
29) MÅN 18/11 - Arbetsmöte för styrelsen SFTY

30) TORS 21/11 - Möte 19-11 (kl 18:30 i G-lokalen)
31) TIS 3/12 - Årsstämma (separat kallelse skickas ut)
32) TORS 5/12 - Arbetsmöte för styrelsen
33) TIS 17/12 - Konstituerande möte 19-12 & 19-13

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma under 2019
DEC-2019: 3/12 - Ordinarie Årsstämma (separat kallelse)

ARBETSMÖTEN
Arbetsmöten under 2020