Stadgar & Trivselregler

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningens Stadgar & ligger under texten.
Stadgarna är till för att reglera rättigheter och skyldigheter. De är viktiga att känna till för dig som bor i en bostadsrätt.

Föreningens Trivselregler är också viktiga för alla att känna till, samt att följa dessa och respektera era grannar, filen ligger under texten.

Bifogade filer