Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen registrerades av Bolagsverket den 24/4-2017 och den ligger inlagd här som en PDF-fil nedan.

Bostadsrättsföreningen Kvarnbyfallet, Mölndals kommun, som registrerats av Bolagsverket den 8 maj 2015, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter, lokaler och mark med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Under våren 2016 har bostadsrättsföreningen, på fastigheten Mölndal Kvarnbyterrassen 2, Mölndals kommun, påbörjat byggandet av tre flerbostadshus med 115 st. bostadslägenheter samt tillhörande gemensamma ytor.

Inflyttning i lägenheterna har skett under perioden från sep-2017 till mars-2018.

I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 § bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet.

Bifogade filer